Bli medlem
Ge en gåva

Förbundsstyrelsen

Det är den förtroendevalda förbundsstyrelsen som leder Diabetesförbundets arbete mellan riksstämmoåren.

Styrelsen består av 10 ledamöter och leds av förbundsordförande Thomas Löfvenius. Mandattiden för förbundsstyrelsen är tre år där ledamöter och ordförande väljs vid varje riksstämma.

Arvoden

Diabetesförbundets styrelseledamöter är arvoderade och summan fastställs vart tredje år av riksstämman.

Styrelsen består av följande personer

Senast uppdaterad 2 augusti 2016