Bli medlem Ge gåva

Förbundsstyrelsen

Det är den förtroendevalda förbundsstyrelsen som leder Diabetesförbundets arbete mellan riksstämmoåren.

Styrelsen består av 10 ledamöter och leds av förbundsordförande Björn Ehlin. Mandattiden för förbundsstyrelsen är tre år där ledamöter och ordförande väljs vid varje riksstämma.

Arvoden

Diabetesförbundets styrelseledamöter är arvoderade och summan fastställs vart tredje år av riksstämman.

Styrelsen består av följande personer

Svenska Diabetesförbundets val på Riksstämma i maj 2021 Mandatperiod 2021-2024

Senast uppdaterad 26 oktober 2023