Bli medlem Ge gåva

Medlemsfonder

Vi har medlemsfonder med olika ändamål som årligen delar ut medel till våra medlemmar.

För att söka medel från våra medlemsfonder krävs att du varit Huvudmedlem eller Barnmedlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år vid sista ansökningsdagen. 

Rekreationsfond

Rekreationsfond | Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 delar ut enskilda bidrag för att finansiera rekreation och semestervistelser för medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

Ansökningsperiod är 1 juli - 30 september varje år och utbetalning sker senast 15 december.

Ansök här

Barnfond

Barnfond  | Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond har till ändamål att ge bidrag till barn med diabetes, så att de kan få ha lite roligt.

Ansökningsperiod är 1 juli - 30 september varje år och utbetalning sker senast 15 december

Ansök här

Ungdomsidrottsfond

Ungdomsidrottsfond | Nu söker vi dig som är idrottande ungdom (till och med 24 års ålder), har diabetes och som tar ditt idrottande på allvar. Vi vill också att du har varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år. Stämmer beskrivningen in på dig? Om du svarar ja, så är du välkommen att ansöka om ett stipendium från Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom.

Ansökningsperiod är 1 juli - 30 september varje år och utbetalning sker senast 15 december.

Ansök här

Pensionärsfond

Pensionärsfond | Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond ger i anslutning till julen ekonomisk hjälp till pensionerade medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

Ansökningsperiod är 1 juli - 30 september varje år och utbetalning sker senast 15 december.

Ansök här

Hjälpfond

Hjälpfond | Stiftelsen kan lämna ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär till medlemmar av Svenska Diabetesförbundet när andra hjälpåtgärder från samhällets sida inte står till buds.

Ansökningsperiod är 1 juli - 30 september varje år och utbetalning sker senast 15 december.

Ansök här
Senast uppdaterad 22 maj 2024