Bli medlem Ge gåva

Beviljade projekt

Här kan du se vilka forskningsprojekt som Svenska Diabetesförbundets forskningsfond, Diabetesfonden beviljat nya anslag, samt läsa de populärvetenskapliga sammanfattningarna om projekten.

Anslagen beslutas i december varje år och betalas ut i början på nästkommande år, beslutsåret gäller alltså för projekt som pågår under året som följer. Längst ner på sidan finns nedladdningsbara dokument med alla beviljade forskninsgprojekt från och med år 2016. 

Pågående forskningsprojekt

Diabetesfondens styrelse beviljade år 2023, gällande verksamhetsåret 2024, forskningsanslag om 23 miljoner kronor. 24 nya anslag delar på 10,2 miljoner kronor, och 30 rekommenderade anslag (som löper över 2-3 år) delar på 12,8 miljoner kronor. Nedan finns en kort populärvetenskaplig beskrivning av de projekt som beviljats nya anslag.

Vetenskapliga Rådet

Vetenskapliga Rådet

Vetenskapliga rådet är ett rådgivande organ till Diabetesfonden. Rådets uppdrag är att bedöma och prioritera forskningsansökningar, för att sedan ge förslag till styrelsen om vilka som ska få medel ur fonden varje år.

Läs mer om Vetenskapliga Rådet
Diabeteslabbet Podcast

Diabeteslabbet Podcast

Välkommen in i Diabeteslabbet! En podcast om livsviktig forskning. Utöver forskarintervjuer ger podden en röst åt människor som lever med diabetes och låter dem dela med sig av sina utmaningar och drömmar.

Lyssna här!
Senast uppdaterad 21 februari 2024