Bli medlem Ge gåva

Beviljade projekt

Här kan du se vilka forskningsprojekt som Svenska Diabetesförbundets forskningsfond, Diabetesfonden beviljat nya anslag, samt läsa de populärvetenskapliga sammanfattningarna om projekten.

Anslagen beslutas i december varje år och betalas ut i början på nästkommande år, beslutsåret gäller alltså för projekt som pågår under året som följer. 

Beviljade forskningsprojekt 2021 - populärvetenskaplig beskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Beviljade forskningsprojekt 2020 - populärvetenskaplig beskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Beviljade forskningsprojekt 2019 - populärvetenskaplig beskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Beviljade forskningsprojekt 2018 - populärvetenskaplig beskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Beviljade forskningsprojekt 2017 - populärvetenskaplig beskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Beviljade forskningsprojekt 2016 - populärvetenskaplig beskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Nedan finns en flerårsöversikt över Diabetesfondens intäkter och kostnader, samt hur mycket som utlysts och delats ut till forskning.

Anges i tkr. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Intäkter                
Verksamhetsintäkter 46227 38971 40502 48565 28995 20386 19619 14360
Kostnader                
Ändamålskostnader -1180 -2525 - 2181 - 1727 - 1303 - 1010 - 1552 - 1211
Insamlingskostnader -2735 -2525 - 3660 - 4264 - 4414 - 3961 - 2384 - 1914
Administrationskostnader- -3194 -3423 - 3644 - 2893 - 1993 - 1601 - 1448 - 1479
Forskning                
Beviljade forskningsanslag (för utdelning kommande år) 25500 20500 25153 27 341 25309 17500 17000 17000
Utdelade forskningsanslag (beviljade föregående år) 20500 25153 27341 25309 17500 17000 17000 17200
Antal forskningsprojekt 52 st 56 st 65 st 66 st 71 st 72 st 75 st 74 st
Nyckeltal                
Ändamålskostnader / Totala intäkter         76 % 75 % - -

I enlighet med reglerna för 90-konto ser vi till att minst 75% av insamlade medel går till ändamålet och vi jobbar för att hålla nere våra kostnader så mycket som möjligt.  Dock har vi som alla organisationer utgifter i form av exempelvis lokalhyra, löner, materialkostnad och verksamhetsutveckling. 2019 uppgick 17 % av våra intäkter till administration och insamling.

Vetenskapliga Rådet

Vetenskapliga Rådet

Vetenskapliga rådet är ett rådgivande organ till Diabetesfonden. Rådets uppdrag är att bedöma och prioritera forskningsansökningar, för att sedan ge förslag till styrelsen om vilka som ska få medel ur fonden varje år.

Läs mer om Vetenskapliga Rådet
Senast uppdaterad 17 juni 2022