Bli medlem Ge gåva

Beviljade projekt

Här kan du se vilka forskningsprojekt som Svenska Diabetesförbundets forskningsfond, Diabetesfonden beviljat nya anslag, samt läsa de populärvetenskapliga sammanfattningarna om projekten.

Anslagen beslutas i december varje år och betalas ut i början på nästkommande år, beslutsåret gäller alltså för projekt som pågår under året som följer. Längst ner på sidan finns nedladdningsbara dokument med alla beviljade forskninsgprojekt från och med år 2016. 

Pågående forskningsprojekt 2022: 

Under året rekvirerade 52 forskningsprojekt de anslag som de beviljats av styrelsen vid 2021 års utdelning på 25,5 miljoner kronor. Av dessa beviljade forskningsprojekt var 33 nya ansökningar som delade på 15,1 miljoner kronor, 19 var projekt som har fått ett s.k. rekommenderade anslag, d.v.s. anslag som löper över 2–3 år, som delade på 10,4 miljoner kronor.

 

 

 

 

 

Ekonomi

Diabetesfonden delar ut forskningsanslag med hjälp av gåvor, testamenten och avkastning från det egna kapitalet. I enlighet med reglerna för 90‐konto ser vi till att minst 75 % av insamlade medel går till ändamålet och vi strävar efter att hålla nere våra kostnader så mycket som möjligt, för att maximera anslagen till forskningen. Dock har vi som alla organisationer utgifter i form av exempelvis lokalhyra, löner och materialkostnad. Under 2022 uppgick intäkter tillgängliga ändamålet till 24,1 miljoner kronor varav insamlings-och administrationskostnader uppgick till 3,7 miljoner kronor (15 %). Ändamålskostnaderna motsvarade därmed 85%.

Vetenskapliga Rådet

Vetenskapliga Rådet

Vetenskapliga rådet är ett rådgivande organ till Diabetesfonden. Rådets uppdrag är att bedöma och prioritera forskningsansökningar, för att sedan ge förslag till styrelsen om vilka som ska få medel ur fonden varje år.

Läs mer om Vetenskapliga Rådet
Diabeteslabbet Podcast

Diabeteslabbet Podcast

Välkommen in i Diabeteslabbet! En podcast om livsviktig forskning. Utöver forskarintervjuer ger podden en röst åt människor som lever med diabetes och låter dem dela med sig av sina utmaningar och drömmar.

Lyssna här!
Senast uppdaterad 18 september 2023