Bli medlem Ge gåva

Träna med typ 1-diabetes

Att röra på sig är viktigt för alla människor - men för dig med typ 1-diabetes är det extra betydelsefullt. Det är faktiskt något av det viktigaste du kan göra för din hälsa. Motion ger jämnare blodsocker, bättre blodfetter och blodtryck - och ger dig ny ork.

Risken för hjärt-kärlsjukdomar minskar om du motionerar. Du mår bättre och får en förbättrad livskvalitet. Motion kan också hjälpa dig att hålla vikten och dina blodsockervärden förbättras.

Rör på dig på det sätt som passar dig bäst, oavsett om det är promenader eller hårdare träning. Om du är otränad, starta försiktigt och öka succesivt.

Lågt blodsocker vid träning

Det vanligaste problemet i samband med fysisk aktivitet är lågt blodsocker, hypoglykemi. Under ett långvarigt - eller ett väldigt högintensivt - träningspass kan hypoglykemi uppstå eftersom levern då inte hinner bilda glukos i samma takt som det förbrukas i muskulaturen. Är träningspasset hårt eller långvarigt kan du behöva fylla på med kolhydrater under passet.

I samband med muskelarbete ökar glukosupptaget och insulinkänsligheten, en effekt som varar flera timmar, ibland upp till ett halvt dygn, efter det att arbetet upphört. Det innebär att hypoglykemin kan komma både under träningspasset och flera timmar efter, till exempel under den efterföljande natten.

Hur ditt blodsocker reagerar i samband med fysisk aktivitet samverkar också med hur mycket insulin du har i kroppen när ditt pass börjar. Det kan därför vara lämpligt att sänka insulindosen och/eller äta lite extra innan du ger dig iväg, och det är ofta nödvändigt att även sänka insulindosen efter träningspasset. Om blodsockret ligger högt före träningsstarten, och man dessutom har syror (ketoner) i urinen, riskerar blodsockernivån istället att stiga ytterligare. Vid insulinbrist kan träning aldrig användas för att sänka högt blodsocker!

Tycker du det är svårt att få till blodsockret när du är fysiskt aktiv kan du fråga din diabetessjuksköterska/läkare om råd.

Foto: från broschyren "Hitta din motivation!"

Senast uppdaterad 13 oktober 2022