Bli medlem Ge gåva

Komplikationer

Diabetes påverkar kroppen på olika sätt och komplikationer kan uppstå med åren oavsett vilken diabetes typ man har.

Våra blodkärl och nerver påverkas av för högt blodsocker under lång tid. Komplikationer uppstår vanligen när man har haft diabetes under många år. Risken att drabbas av komplikationer minskar med en god blodsockerkontroll. Med dagens behandling får de flesta färre komplikationer jämfört med tidigare. 

Ögon

Ögon

Diabetes typ 2 påverkar ögonen och det kan leda till förändringar i näthinnan, även kallat diabetesretinopati som i sin tur kan leda till synskador. 

Läs mer om Ögon

Njurar

Njurpåverkan vid diabetes kallas nefropati och uppstår när blodsockret har varit förhöjt under lång tid.

Läs mer om Njurar
Senast uppdaterad 7 augusti 2023