Bli medlem Ge gåva

Stiftelser och Fonder

Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond

Stiftelsen har inte något öppet ansökningsförfarande. Samtliga utdelningsbara medel tillfaller Diabetesfonden årligen för att stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetessjukdomarna.

Ändamål: Att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes, att verka för utbildning av personal inom de olika sektionerna i diabetesvården, att främja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende diabetes samt att verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes.

Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond

Stiftelsen har inte något öppet ansökningsförfarande. Samtliga utdelningsbara medel tillfaller Diabetesfonden årligen för att stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetessjukdomarna.

Ändamål: Att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes, att stödja behövande barn. 

Stiftelsen Edla och Nils Wickbergs fond för diabetesforskning

Stiftelsen har inte något öppet ansökningsförfarande. Samtliga utdelningsbara medel tillfaller Diabetesfonden årligen för att stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetessjukdomarna.

Ändamål: Stödja forskningen angående syn- och kärlbesvär i samband med diabetes och diabetesforskning.

Senast uppdaterad 25 april 2022