Bli medlem Ge gåva

Svenska Diabetesförbundet

Sveriges största organisation för personer med diabetes och deras närstående samt medlem i International Diabetes Federation. För ett friskare liv. Och en framtid utan diabetes. Läs mer om Svenska Diabetesförbundet

Genom att sprida kunskap, förenkla i vardagen och stödja forskningen gör vi livet med diabetes så rättvist och förenklat som möjligt. Under alla faser och situationer i livet.

Val 2022

Val 2022

Svenska Diabetesförbundet vill att politiker som väljs den 11 september ska få bästa förutsättningarna för att ta nödvändiga och riktiga beslut i diabetesfrågor under mandatperioden. Samtidigt vill vi att du som lever med diabetes, eller nära sjukdomen, ska veta hur de olika partierna står i diabetesfrågorna. 

Läs mer om Val 2022
Skolenkät

Skolenkät

Vårdnadshavare till barn med diabetes? Svara på  Svenska Diabetesförbundets enkät om hur stödet ser ut i förskola/grundskola för barn med diabetes. Genom dina svar skapar du opinion och förändring! 

Mer info om enkäten
Recept

Recept

Visste du att vi har en receptsida? Där finner du massvis av goda recept speciellt anpassade för den som har diabetes. Som den här mango-passionsglassen med ingefärskombucha.

Gå till recepten
Informationsmaterial

Informationsmaterial

En viktig del i vårt arbete är att sprida information och kunskap om diabetes och dess konsekvenser. Därför har vi tagit fram informationsmaterial i form av broschyrer och faktablad som kan fungera som stöd för dig som har diabetes, för dina anhöriga eller för vårdpersonal.  

Läs mer om Informationsmaterial
Testa din risk att drabbas av typ 2-diabetes

Test: Ligger du i riskzonen?

Om man ligger i riskzonen för att få typ 2-diabetes så går det att minska risken med kost och motion. Tidig behandling minskar risken för komplikationer. Testa om du ligger i riskzonen för typ 2-diabetes med vårt risktest.

Testa dig
UR Samtiden - Insulinet 100 år

UR Samtiden - Insulinet 100 år

Tillsammans med UR/Kunskapskanalen har vi spelat in en programserie om diabetes i fyra avsnitt för att uppmärksamma att insulinet fyller 100 år. Avsnitten sänds på Kunskapskanalen den 4, 9 och 13e november men finns även tillgängliga på UR play.

Till UR Play