Bli medlem
Forskning

Psykosocialt stöd

Diabetesvården i Sverige har en lång väg att gå när det gäller att hantera den mentala och känslomässiga biten av tillvaron med en kronisk sjukdom. Det är hög tid att vi pratar om detta och får till en förändring, det handlar om människors livskvalitet och hälsa. Läs mer om Psykosocialt stöd

Diabeteskampen

I diabeteskampen enas alla som drabbas av diabetes. Inte bara den som är sjuk utan var och en som berörs. Tillsammans vänder vi fördomar till insikter och orättvisor till självklara rättigheter. Läs mer om Diabeteskampen

Berätta din historia

Diabetesförbundet vill; Öka forskningen kring psykisk ohälsa för personer med diabetes, Öka tillgången för psykosocialt stöd för personer med diabetes och Införa nationellt mätbara värden för den psykosociala hälsan hos personer med diabetes. Hjälp oss i vårt arbete. Läs mer om Berätta din historia

Vi tycker att alla ska få leva långt och friskt liv. Genom att slå hål på myter, sprida kunskap, förenkla i vardagen och stödja forskningen gör vi livet med diabetes så rättvist och förenklat som möjligt.

Testa din risk att drabbas av typ 2-diabetes

Om man ligger i riskzonen för att få typ 2-diabetes så går det att minska risken med kost och motion. Tidig behandling minskar risken för komplikationer. Testa om du ligger i riskzonen för typ 2-diabetes med vårt risktest.

Testa dig
UR Samtiden - Insulinet 100 år

Tillsammans med UR/Kunskapskanalen har vi spelat in en programserie om diabetes i fyra avsnitt för att uppmärksamma att insulinet fyller 100 år. Avsnitten sänds på Kunskapskanalen den 4, 9 och 13e november men finns även tillgängliga på UR play.

Till UR Play
Ung Diabetes

Ung Diabetes är en del av Svenska Diabetesförbundet och finns till för unga med diabetes mellan 15 och 30 år. Vi arbetar med att sprida information, inspiration och stöd till unga med diabetes och personer i deras omgivning. Detta gör vi genom att skapa mötesplatser där det är möjligt att byta erfarenheter, hitta gemenskap och öka kunskapen om diabetes.

Till Ung Diabetes