Bli medlem Ge gåva

Prenumeration

För dig som är Huvudmedlem i Diabetesförbundet ingår tidningen Allt om Diabetes i medlemsavgiften. En helårsprenumeration  med 6 utgåvor per år kostar inom Sverige (utan medlemskap) 400 kronor och utlandsprenumeration 450 kronor per år. Tidningen ges ut även ut som taltidning och finns som e-tidning.

Prenumeration kan beställas här  eller via e-post: prenumeration@diabetes.se

Prenumerationsärenden

För adressändring och prenumerationsärenden, kontakta: prenumeration@diabetes.se

Prenumeration Allt om Diabetes

Prenumerera

Vår medlemstidning är uppskattad av medlemmar, och den är en viktig källa till information både för medlemmar, beslutsfattare och vårdpersonal. Vi hoppas att du vill teckna en prenumeration. Priset för en helårsprenumeration, 6 nummer, är endast 400 kr.

Teckna prenumeration
Bli medlem

Bli medlem

Vi slår hål på myter och fördomar, ger stöd åt forskning och påverka beslutsfattare. Vi sprider kunskap för den som lever med diabetes och blir en mötesplats för människor i samma situation.Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. 

Bli medlem
Senast uppdaterad 28 april 2022