Bli medlem Ge gåva

Diabeteshjälp Ukraina

Det är fantastiskt att se det stora engagemang och alla förfrågningar vi får in om att stötta Ukraina och alla människor på flykt. Nedan samlar vi frågor och svar kring situationen för personer med diabetes, som befinner sig i eller på flykt från Ukraina.

Hur många lever med diabetes i Ukraina?

Enligt de senaste beräkningarna från IDF (International Diabetes Federation) så lever 2,3 miljoner personer med diabetes i Ukraina, varav 15 000 barn och ungdomar med diabetes typ-1. Det finns två diabetesorganisationer i Ukraina, anslutna till IDF Members (idf.org).

Hur stöttar du bäst personer med diabetes i Ukraina eller på flykt?

För att nå ut snabbt och för att vara säker på att hjälpen når fram är det viktigt att vända sig till befintliga aktörer med redan etablerade strukturer för bistånd och hjälp. Vi rekommenderar att man vänder sig till dessa:

  • Insulin for Life är en registrerad välgörenhetsorganisation med över två decennier av erfarenhet av att tillhandahålla insulin- och diabeteshjälpmedel till länder med låga resurser och att reagera på nödsituationer. Ge ditt stöd här:  https://www.insulinforlife.org/ 
  • Direct Relief är en transnationell organisation  och medlem i IDF (International Diabetes Federation) som har etablerat sig i Ukraina och som skickar medicinsk hjälp till hjälporganisationer i Ukraina, bland annat med insulin och andra diabetes mediciner och hjälpmedel. Ge ditt stöd här:  Direct Relief | Official Charity Site | DirectRelief.org

Vad gör Svenska Diabetesförbundet? 

Svenska Diabetesförbundet är medlem i den internationella diabetesfederationen IDF (idf.org) som vi har en kontinuerlig dialog med för att få information om läget för våra systerorganisationer i Ukraina, samt för de organisationer som finns i gränsområdena kring Ukraina och som tar emot stora flyktingströmmar. Genom att samverka i det internationella nätverket säkerställer vi fakta, informationen kring vilka aktuella behov som finns och på vilket sätt de bäst kan uppfyllas.  

Läs uttalande från ordförande Björn Ehlin den 25 februrari Våra tankar går till Ukraina (diabetes.se)

 

Varför kan man inte  skicka insulin, andra diabetesmediciner och hjälpmedel  till Ukraina? 

Som läget är nu så är det svårt att ens ta sig in i Ukraina, än svårare att distribuera hjälpen. Det saknas infrastruktur och landet är i krig. Vill man försäkra sig om att biståndet når de som har störst behov är det viktigt att vända sig till biståndsorganisationer med väl etablerad infrastruktur, kontaktnät och erfarenhet.  

Även Läkemedelsverket  skickar mediciner till Ukraina Läkemedelsverket förbereder stöd till Ukraina | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se) 

Vad gör jag när jag kommer till Sverige som flykting med diabetes: 

Kan jag söka asyl i Sverige från Ukraina?  (In English below)

Nej, en asylansökan ska lämnas in i samband med att en person reser in i Sverige. Antingen genom att personen uppger för gränspolisen att hen vill ansöka om skydd eller genom att personen uppsöker ett av Migrationsverkets kontor och ansöker om asyl där. Det går alltså inte att ansöka om asyl från utlandet. Läs mer om att ansöka om asyl: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Sa-har-ansoker-du-om-asyl.html 

Process 

  1. Sök asyl vid ankomst till Sverige – direkt vid gränsen hos gränspolis. 
    Meddela i samband med ansökan om att du har diabetes och behöver få tillgång till insulin och hjälpmedel. 

  1. Migrationsverket erbjuder boende. 

  1. Få LMA-kort från Migrationsverket. 

  1. Besök läkare på vårdcentral som skriver ut recept – visa upp ditt LMA-kort. 

  1. Hämta ut insulin på apotek – visa upp ditt LMA-kort. 

  1. Hjälpmedel – process för att hämta ut varierar från region till region. 

Länkar 

 

What do I do as a refugee with diabetes coming to Sweden:

Can I seek asylum in Sweden from Ukraine?

No, an application for asylum has to be made personally when entering Sweden. Either by stating to the border police directly that you are applying for asylum, or if you are already in Sweden go to a Migration agency. Information about the process is available in several languages here: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Sa-har-ansoker-du-om-asyl.html

Important: When applying for asylum, either at the border or at the Migration agency, inform about your diabetes and your need for insulin, other medications and technical aid.

Information in Ukrainian and English Connect Solidarity

Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Senast uppdaterad 24 mars 2023