Bli medlem Ge gåva

LADA

LADA är en form av typ 1-diabetes där insjuknandet är långsammare symptomen är inte så tydliga. LADA är en autoimmun sjukdom vilket betyder att kroppens eget immunförsvar angriper och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln.

LADA står för Latent Autoimmune Diabetes in Adults och namnet anger att det är en autoimmun sjukdom.

Orsaken till alla typer av diabetes (typ 1-diabetes, typ 2- diabetes, LADA) är att hormonet insulin som tillverkas i bukspottkörteln och reglerar blodsockernivån i blodet antingen inte frisätts i tillräcklig mängd eller har en försämrad funktion. Blodsockernivån kommer då att stiga och kroppen kompenserar genom att utsöndra socker i urinen. Detta leder till symtom som ökade urinmängder och ökad törst.

Man räknar med att cirka tio procent av alla som får diabetes efter 35 års ålder har LADA. Det innebär att sjukdomen är lika vanlig som typ 1-diabetes. Det dröjde ända till 80-talet innan LADA beskrevs som en autoimmun sjukdom. Att LADA är en autoimmun sjukdom verifieras med ett blodprov där man kan se att personen har antikroppar mot de insulinbildande cellerna.

Det har tidigare diskuterats om LADA är en separat typ av diabetes eller om den tillhör typ 1-diabetes. Idag tyder studier på att LADA har ett långsammare sjukdomsförlopp då den autoimmuna processen mot de insulinbildande cellerna inte går lika snabbt som vid en klassisk typ 1-diabetes. Blodsockervärdena är förhöjda men inte lika mycket som vid typ 1-diabetes. Vid debuten mer typ 2-diabetes och förväxlas ofta med typ 2-diabetes. Idag är det också kartlagt att insulinproduktion vid LADA bevaras längre än vid typ 1-diabetes men försämras snabbare än vid typ 2- diabetes.

Hur ställs diagnos?

LADA  ses främst hos vuxna personer äldre än 35 år. Blodprov som visar att de har antikroppar mot de insulinproducerande betacellerna.

Hur behandlas LADA?

I början råd om ändrad kost, att vara fysiskt aktiv och tablettbehandling, som ökar insulinfrisättningen. Ofta behövs insulinbehandling från början. 

Mer forskning behövs

Det behövs fler studier för att öka kunskapen om orsaker till LADA och hur sjukdomen bäst ska kunna behandlas.

Senast uppdaterad 14 oktober 2022