Bli medlem Ge gåva

Katastrofhjälp till personer med diabetes

Just nu pågor flera katastrofer i världen, bland annat kriget i Ukraina och den jordbävning som drabbat miljontals människor i Turkiet och Syrien. Brist på mediciner och hjälpmedel och svårigheter att nå fram gör behovet av hjälp stort och påverkar personer med diabetes i dessa områden.

Hur stöttar du bäst personer med diabetes i kris, krig eller på flykt?


För att nå ut snabbt och för att vara säker på att hjälpen når fram är det viktigt att vända sig till befintliga aktörer med redan etablerade strukturer för bistånd och hjälp. Vi rekommenderar att man vänder sig till dessa:

  • Insulin for Life är en registrerad välgörenhetsorganisation med över två decennier av erfarenhet av att tillhandahålla insulin- och diabeteshjälpmedel till länder med låga resurser och att reagera på nödsituationer.  Ge ditt stöd här:  https://www.insulinforlife.org/ 
  • Direct Relief är en transnationell organisation  och medlem i IDF (International Diabetes Federation)  som skickar medicinsk hjälp till hjälporganisationer på plats, bland annat med insulin och andra diabetes mediciner och hjälpmedel. Ge ditt stöd här:  Direct Relief | Official Charity Site | DirectRelief.org

 

Jag vill skicka pengar, vilka skickar jag till? 

Vill du att dina pengar ska gå specifikt till diabetesrelaterad hjälp är Insulin for Life en etablerad organisation som riktar sitt fokus mot personer med diabetes i krissituation. https://www.insulinforlife.org/ eller Direct Relief | Official Charity Site | DirectRelief.org

Insuline for life är godkänt av IDF (International Diabetes Federation) Europa och  Direct Relief är medlem i IDF IDF news

Andra organisationer som stöttar direkt i områdena är bland annat UNICEF, Läkare utan gränser, Röda Korset och UNHCR. 

Vad gör Svenska Diabetesförbundet?

Svenska Diabetesförbundet är medlem i den internationella diabetesfederationen IDF (idf.org) som vi har en kontinuerlig dialog med för att få information om läget för våra systerorganisationer i  katastrofområden, samt för de organisationer som finns i gränsområdena kring områdena och som tar emot stora flyktingströmmar. Genom att samverka i det internationella nätverket säkerställer vi fakta, informationen kring vilka aktuella behov som finns och på vilket sätt de bäst kan uppfyllas.

Senast uppdaterad 24 mars 2023