Bli medlem Ge gåva

E-postadresser

Är du medlem hos oss vill vi gärna ha din e-postadress för att kunna nå dig med erbjudanden, enkätfrågor, nyheter med mera.

Nya medlemmar anmäler sin e-postadress redan när de går med i förbundet, men många som varit medlem länge har inte angivit e-post. Därför ger vi nu dig som är medlem möjligheten att registrera din e-post hos oss. 

Att registrera e-post betyder att du som medlem i Svenska Diabetesförbundet kan utnyttja mer av ditt medlemskap:

  • Få Medlemsbladet – nyhetsbrevet som endast går ut till medlemmar 4-5 gånger per år
  • Delta i enkäter – våra medlemmar vill vara med och påverka, det gör man enklast och mest effektivt genom att svara på våra enkäter, tex Diabetesbarometern
  • Läsa e-tidningen – För att få tillgång till Allt om Diabetes e-tidning så krävs att man har en e-post registrerad i medlemssystemet
  • Föreningskommunikation – att kunna mejla medlemmar är både snabbare och mindre kostsamt även för enskilda föreningar. Vill du som medlem dessutom engagera dig lokalt eller regionalt, är det ett måste att kunna kommunicera per e-post.

Du kan fylla i formuläret nedan så registrerar vi din e-postadress åt dig. 

Godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR?

För Svenska Diabetesförbundet är din personliga integritet extremt viktig och du ska kunna känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi eftersträvar därför alltid en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter. 

Senast uppdaterad 23 november 2023