Bli medlem Ge gåva

Testa din risk att drabbas av typ 2-diabetes

Vi misstänker att 150 000 personer i Sverige lever med diabetes utan att veta om det. Om man ligger i riskzonen för att få typ 2-diabetes så går det att minska risken med kost och fysisk aktivitet.

Senast uppdaterad 7 augusti 2023