Bli medlem Ge gåva

Vår organisation

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

Det är den förtroendevalda förbundsstyrelsen som leder Svenska Diabetesförbundets arbete mellan riksstämmoåren. Ordförande för mandatperioden 2021-2024 är Björn Ehlin, som även är ordförande i Svenska Diabetesförbundets forskningsfond Diabetesfonden. 

Läs mer om Förbundsstyrelsen

Samverkan och samarbeten

Diabetesförbundet arbetar med en mängd olika frågor där vi ensamma inte har möjlighet att göra den skillnad som vi önskar. Genom samverkan och samarbete med andra ökar möjligheten att nå våra mål, men i alla samarbeten värnar vi vår integritet och medlemmarnas bästa.

Läs mer om Samverkan och samarbeten
Senast uppdaterad 26 oktober 2023