Bli medlem Ge gåva

Diabetes typ 1

Vid typ 1-diabetes har kroppens egen insulinproduktion helt upphört. Alla personer med typ 1-diabetes behandlas med insulin. Insulin kan bara ges i form av injektioner.

Vid typ 1-diabetes har kroppens egen insulinproduktion helt upphört. Av någon okänd anledning angriper och förstör kroppens immunsystem de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket på sikt leder till total insulinbrist.

Symptomen visar sig först när 70-80 procent av de insulinproducerande cellerna förstörts. De första tecknen brukar vara stora urinmängder, ökad törst och onormal trötthet, ibland också viktnedgång.

De stora urinmängderna beror på att socker utsöndras med urinen genom njurarna och att sockret drar med sig vatten. Törsten är en signal om de stora vätskeförlusterna med urinen. 

Trötthet och viktförlust beror på allvarliga störningar i ämnesomsättningen som också beror på insulinbristen.

Varför immunsystemet angriper och förstör de egna insulinproducerande cellerna vet man inte. Många forskare menar att det krävs en kombination av dels ett ärftligt anlag och dels någon yttre miljöfaktor, det spekuleras i om virus kan fungera som den tändande gnista som startar angreppet. Men det finns inget svar på frågan idag. Det är inte bara barn som insjuknar i diabetes typ 1 utan de flesta som får typ 1 diabetes är faktiskt vuxna. 

Har du nyligen insjuknat i diabetes typ 1 kan vi tipsa om vårt informationsblad: Vad gör du när du fått typ 1-diabetes

Behandling

Behandling

Det kortsiktiga målet med behandling vid diabetes är att undvika symtom som uppstår vid för höga eller för låga blodsockervärden. Det långsiktiga målet är att förebygga komplikationer och att kunna leva ett bra liv med diabetes.

Läs mer om Behandling
Blodsocker

Blodsocker

När du testar blodsockret mäter du ditt så kallade P-glukos. P står för plasma, som är en del av blodet. Värdet mäts i mmol/l och anger den mängd socker (glukos) som för tillfället finns i blodet. I vardagligt tal kallas P-glukos "blodsocker"

Läs mer om Blodsocker
Komplikationer

Komplikationer

Diabetes är en sjukdom som påvekar hela kroppen på olika sätt, och komplikationer kan uppstå med åren. Med dagens behandling får de flesta färre komplikationer jämfört med tidigare. 

Läs mer om Komplikationer
Träning

Träning

Att röra på sig är viktigt för alla människor - men för dig med typ 1-diabetes är det extra betydelsefullt. Det är faktiskt något av det viktigaste du kan göra för din hälsa. Motion ger jämnare blodsocker, bättre blodfetter och blodtryck - och ger dig ny ork.

Läs mer om Träning
Senast uppdaterad 6 februari 2023