Bli medlem Ge gåva

Diabetes typ 2

Cirka 5% av Sveriges befolkning har diabetes varav cirka 90% av dessa har diabetes typ 2. Många har dessutom sjukdomen utan att veta om det.

Vid typ 2-diabetes är förmågan att producera insulin inte helt borta men mängden insulin räcker inte för kroppens behov. Det beror framför allt på två saker:

1. Dels förmår inte kroppen att svara med ökad insulinproduktion i tillräcklig mängd när blodsockret stiger efter exempelvis en måltid.

2. Dels är själva vävnadernas förmåga att utnyttja det insulin som finns, nedsatt, vilket innebär att det behövs en större mängd insulin för att "öppna" cellen så att den kan ta emot sockret i blodet.

Många personer som har typ 2-diabetes är överviktiga och fetma är en av orsakerna till att kroppscellerna förlorar sin känslighet för insulin. Överviktiga som inte har typ 2-diabetes förmår att producera så mycket insulin, upp till fem-tio gånger det normala, att blodsockret hålls på normala nivåer trots den nedsatta känsligheten i kroppscellerna. De som har diabetesanlag klarar inte detta, relativ insulinbrist blir följden och blodsockret stiger.

Tvärtemot vad många tror är typ 2-diabetes mer ärftlig än typ 1. Undersökningar av enäggstvillingar, som ju har exakt samma arvsanlag, visar att om den ena får typ 2-diabetes löper den andra 90 procents risk att också insjukna. Får en enäggstvilling typ 1-diabetes är risken för den andra mellan 25 och 50 procent.

Debuten av typ 2-diabetes brukar vara mer smygande än vid typ 1, men symptomen är desamma: ökad törst, stora urinmängder och trötthet. Många har typ 2-diabetes eller är på gränsen till att få det utan att de själva vet om det. Ofta upptäcks sjukdomen i samband med en vanlig hälsokontroll där man tar ett prov på blodsockret.

Har du nyligen insjuknat i diabetes typ 2 kan vi tipsa om vårt informationsblad: Vad gör du när du fått typ 2-diabetes

Behandling

Målet med behandlingen vid typ 2-diabetes är att få ner blodsockervärdet och på lång sikt att förebygga komplikationer och att kunna leva ett bra liv med diabetes.

Läs mer om Behandling

Blodsocker

När du testar blodsockret mäter du ditt så kallade P-glukos. P står för plasma, som är en del av blodet. Värdet mäts i mmol/l och anger den mängd socker (glukos) som för tillfället finns i blodet. I vardagligt tal kallas P-glukos "blodsocker".

Läs mer om Blodsocker

Träna med typ 2-diabetes

Att röra på sig är viktigt för alla människor – men för dig med typ 2-diabetes är det extra betydelsefullt. Det är faktiskt något av det viktigaste du kan göra för din hälsa. Motion ger jämnare blodsocker, bättre blodfetter och blodtryck – och ger dig ny ork.

Läs mer om Träning
Testa din risk att drabbas av typ 2-diabetes

Test: Ligger du i riskzonen?

Om man ligger i riskzonen för att få typ 2-diabetes så går det att minska risken med kost och motion. Tidig behandling minskar risken för komplikationer. Testa om du ligger i riskzonen för typ 2-diabetes med vårt risktest.

Testa dig
Senast uppdaterad 30 november 2022