Bli medlem Ge gåva

Andra typer av diabetes

Diabetes typ 1 och typ 2 är de vanligaste typerna av diabetes, men det finns fler typer av diabetes.

LADA

LADA är en form av typ 1-diabetes där insjuknandet är långsammare och symptom är inte så tydliga. LADA är en autoimmun sjukdom vilket betyder att kroppens eget immunförsvar angriper och förstör insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln.

Läs mer om LADA

Mody

MODY (Maturity Onset Diabetes in Young) är ett samlingsnamn för flera former av ärftlig diabetes. I regel debuterar MODY före 25-årsålder, det är en ovanlig form av diabetes som skiljer sig från både typ 1 och typ 2 diabetes. Ett gemensamt drag för MODY-formerna är bristen på insulin som gör att blodsockerhalten blir för hög.

Läs mer om Mody

Graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes är en form av diabetes som uppkommer under graviditet. Cellerna i kroppen blir mindre känsliga för insulin under graviditet. Det innebär att bukspottkörteln måste öka sin insulinproduktion för att kompensera för det ökade behovet av insulin. Klarar bukspottkörteln inte av det då stiger blodsockret och kvinnan utvecklar graviditetsdiabetes.

Läs mer om Graviditetsdiabetes

Diabetes 3c

Sekundär diabetes innebär att sjukdomen uppstått
efter en annan sjukdom eller skada. Det kan vara efter
en inflammation i bukspottkörteln, cancer, ärftliga
sjukdomar, gallsten, läkemedelsbehandling eller en
operation där bukspottskörteln tas bort kirurgiskt.

Läs mer om Diabetes 3c
Senast uppdaterad 13 juni 2023