Bli medlem Ge gåva

Behandling vid typ 2-diabetes

Målet med behandlingen vid typ 2-diabetes är att få ner blodsockervärdet och på lång sikt att förebygga komplikationer och att kunna leva ett bra liv med diabetes.

Det går att göra med fysisk aktivitet och bra matvanor, men du behöver oftast också läkemedel. Du kan också få behandling mot högt blodtryck och höga blodfetter, om det behövs.

Det finns idag flera olika sätt att behandla typ 2-diabetes. Många av behandlingarna kan användas var och en för sig eller i kombination med varandra. Det är du och din diabetesläkare som tillsammans ska komma fram till vad som är den bästa behandlingen för just dig.

Några behandlingar som finns:

  • Förändrar livsstil (kost, motion och eventuellt viktnedgång)
  • Tabletter som gör att det insulin som finns fungerar bättre
  • Tabletter som gör att kroppen frisätter mer insulin
  • Tabletter som fördröjer upptaget av socker från tarmen
  • Tabletter som gör att det egna tarmhormonet verkar längre och att det därför frisätts mer insulin
  • Injektion av extra tarmhormon
  • Injektion av insulin

Egenvård

Grunden för egenvården vid diabetes är att mäta blodsockret, tolka resultaten och vidta rätt åtgärder.

Med hjälp av blodsockertesterna kan du anpassa förhållandet mellan mat, fysisk aktivitet och din eventuella läkemedelsbehandling i form av tabletter eller injektioner, oftast insulin. Att själv mäta blodsockret är extra viktigt vid sjukdom, fysisk aktivitet och resor. en regelbunden uppföljning av blodsockervärdena har stor betydelse för att undvika akuta problem och kroniska komplikationer av din diabetessjukdom.

Du kan läsa mer om blodsocker under "blodsocker".

HbA1c

HbA1c – eller "långtidssocker" – speglar hur blodsockret varit i genomsnitt under cirka två till tre månader före provtagningen. HbA1c mäter hur mycket socker (glukos) som fastnat på hemoglobinet i de röda blodkropparna. Vid högt blodsocker fastnar mer socker än vid lågt.

För den som har diabetes typ 2 är den allmänna målsättningen att HbA1c ska vara lägre än 42 mmol/mol vid. Denna rekommendation utgår från målsättningen att minska riskerna för komplikationer. Vad som är en bra individuell målsättning vid diabetes beror på många olika faktorer. Vid besök hos läkare eller diabetessjuksköterska diskuteras det individuella behandlingsmålet som fastställs i samråd mellan den som har diabetes och behandlingsansvarig läkare.

Hjälpmedel för behandling

Blodsockermätare

Hjälpmedlen för blodsockertester utvecklas snabbt och blir enklare att hantera. Din diabetessjuksköterska kan hjälpa dig med råd kring de blodsockermätare som finns upphandlade i din region. 

Insulinpennor

Det vanligaste hjälpmedlet för att injicera insulin är insulinpenna. För personer med typ 2-diabetes är det ovanligt att använda insulinpump. 

Senast uppdaterad 9 oktober 2023