Bli medlem Ge gåva

Behandling vid typ 1-diabetes

Det kortsiktiga målet med behandling vid diabetes är att undvika symtom som uppstår vid för höga eller för låga blodsockervärden. Det långsiktiga målet är att förebygga komplikationer och att kunna leva ett bra liv med diabetes.

Insulin

Den som har typ 1-diabetes har ingen eller nästan ingen egen insulinproduktion och måste därför få dagliga insulininjektioner för att överleva. Insulininjektionerna tas antingen med insulinpenna eller med insulinpump.

Tekniska hjälpmedel

Det finns idag en rad tekniska hjälpmedel som underlättar behandlingen av diabetes. Framför allt är det olika blodsockermätare och insulinpumpar som används.

För att mäta blodsockret kan du antingen använda dig av en blodsockermätare med tillhörande mätstickor där du själv sticker dig i fingret för att mäta blodsockervärdet, eller så kan du använda dig av så kallad sensorbaserad blodsockermätning. Det är små sensorer som sätts fast i underhudsfettet och som mäter blodsockret kontinuerligt. Dessa kallas för realtids-CGM (rtCGM) eller intermittent scannad CGM (isCGM). Med rtCGM avses mätare som mäter dygnet runt och där du kan se värdet i realtid. isCGM kallades tidigare för FGM och skillnaden är att du behöver scanna sensorn för att se blodsockret.

Förutom olika typer av blodsockermätare finns det även olika typer av insulinpumpar. Tekniken går snabbt framåt och vad som upphandlas skiljer sig åt i de olika regionerna.

Egenvård

För att uppnå målen med behandlingen krävs omfattande egenvård då man brukar säga att diabetes är en sjukdom som aldrig tar ledigt.

Grunden i egenvården är att kunna mäta sitt eget blodsocker, att kunna tolka resultaten och att vidta rätt åtgärder. En annan viktig del är att ha kunskaper om hur bland annat kost och fysisk aktivitet påverkar blodsockret.

Målet är att blodsockret ska ligga så nära det värde som personer utan diabetes har. För att kunna mäta utfallet av behandlingen använder man sig bland annat av begreppen Time in Range (TIR), Time in Target (TIT) och HbA1C.

TIR, TIT och HbA1C

Time in Range och Time in Target är begrepp som används för de som mäter blodsocker med CGM och är korttidsmål för blodsockerkontroll som kan följas och beräknas fortlöpande.

HbA1c – eller "långtidssocker" – speglar hur blodsockret varit i genomsnitt under cirka två till tre månader före provtagningen. HbA1c mäter hur mycket socker (glukos) som fastnat på hemoglobinet i de röda blodkropparna. Vid högt blodsocker fastnar mer socker än vid lågt. För vuxna med typ 1-diabetes rekommenderar Svensk Förening för Diabetologi ett HbA1c under 52 mmol/mol för optimal kontroll. Denna rekommendation utgår från målsättningen att minska på de långsiktiga komplikationerna diabetes kan leda till. 

Senast uppdaterad 6 februari 2023