Bli medlem Ge gåva

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond har som ändamål att ge ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär till medlemmar av Svenska Diabetesförbundet i den utsträckning hjälpåtgärder från samhällets sida inte står till hands.

Om Stiftelsen

Stiftelsen, som bildades 1958, kan lämna ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär till medlemmar av Svenska Diabetesförbundet när andra hjälpåtgärder från samhällets sida inte står till buds.

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond har inget samband eller samarbete med den så kallade Hjälpfonden.

Vad bidrag kan sökas för

Hjälpåtgärderna som bidrag söks för skall:

  1. Vara av tillfällig och akut karaktär.
  2. Ha anknytning till vården av diabetes ELLER ha anknytning till vården av senkomplikationer av diabetes.

OBS! Bidrag beviljas ej för ekonomisk hjälp till tandvård eller för inköp av Diabeteshund.

Bidragsbelopp

Under 2024 har Stiftelsen möjlighet att dela ut totalt 25 000 kronor.
Hur stort bidrag som kan beviljas beror på hur många som söker bidrag.

Sökanden skall uppfylla följande

  • Sökanden är och har varit medlem i Svenska Diabetesförbundet som Huvudmedlem eller Barnmedlem i minst ett (1) år vid sista ansökningsdagen.

  • Sökanden har diabetes.

  • Sökanden saknar andra hjälpåtgärder från samhället för det som bidraget avser.

Ansökningsperiod

Ansökan öppnar den 1 juli och stänger den 30 september..

Sista ansökningsdag

Ansökan skall vara Svenska Diabetesförbundet tillhanda senast den 30 september.

Ansökningsförfarande

  • Ansökan skall ske via Svenska Diabetesförbundets digitala ansökningssystem (digiPlant SBS Manager).
  • Kontot skapas av den som ska signera (underteckna) ansökan via E-signering (Bank-id).
  • Målsmans signerar under om sökanden är omyndig men lägger in uppgifter om den sökande.
  • Om sökanden ej kan signera själv med Bank-id skapas kontot av annan person (t.ex. anhörig, god man) som lägger in uppgifter om den sökande.
  • Länk till ansökningssystemet (öppnas i nytt fönster)

OBS! Inga ansökningar tas emot via brev eller e-post!

Beslut

Under december månad meddelas den sökande om bidrag beviljats eller ej.

Utbetalning av bidrag

De som beviljats bidrag får bidraget insatt på sitt bankkonto den 15 december.

Senast uppdaterad 22 maj 2024