Bli medlem Ge gåva

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond har som ändamål att ge ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär till medlemmar av Svenska Diabetesförbundet i den utsträckning hjälpåtgärder från samhällets sida inte står till hands.

Om Stiftelsen

Stiftelsen, som bildades 1958, kan lämna ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär till medlemmar av Svenska Diabetesförbundet när andra hjälpåtgärder från samhällets sida inte står till buds.

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond har inget samband eller samarbete med den så kallade Hjälpfonden.

Vad bidrag kan sökas för

Hjälpåtgärderna som bidrag söks för skall:

  1. Vara av tillfällig och akut karaktär.
  2. Ha anknytning till vården av diabetes ELLER ha anknytning till vården av senkomplikationer av diabetes.

OBS! Bidrag beviljas ej för ekonomisk hjälp till tandvård eller för inköp av Diabeteshund.

Bidragsbelopp

Under 2022 hade Stiftelsen möjlighet att dela ut totalt 7 000 kronor.
Hur stort bidrag som kan beviljas beror på hur många som söker bidrag.

Sökanden skall uppfylla följande

  • Sökanden är och har varit medlem i Svenska Diabetesförbundet som Huvudmedlem eller Barnmedlem i minst ett (1) år.

  • Sökanden har diabetes.

  • Sökanden saknar andra hjälpåtgärder från samhället för det som bidraget avser.

Ansökningsperiod

Ansökan under 2023 är i första omgång öppen till 31 mars.
Ansökan under 2023 i andra omgång startar 1 juli och avslutas 30 september.

Sista ansökningsdag

Beslut om anslag fattas år 2023 två gånger, under juni och november.
Ansökningar som inkommer senast den 31 mars behandlas under juni och ansökningar som inkommer senast 30 september behandlas under november.

Ansökningar som inkommer efter den 30 september behandlas inte.

Ansökningsförfarande

  • Ansökan skall ske via Svenska Diabetesförbundets digitala ansökningssystem (digiPlant SBS Manager).
  • Kontot skapas av den som ska signera (underteckna) ansökan via E-signering (Bank-id).
  • Målsmans signerar under om sökanden är omyndig men lägger in uppgifter om den sökande.
  • Om sökanden ej kan signera själv med Bank-id skapas kontot av annan person (t.ex. anhörig, god man) som lägger in uppgifter om den sökande.
  • Länk till ansökningssystemet (öppnas i nytt fönster)

OBS! Inga ansökningar tas emot via brev eller e-post!

Beslut

Under augusti respektive december månad 2023 meddelas den sökande om bidrag beviljats eller ej.

Utbetalning av bidrag

De som beviljats bidrag får bidraget insatt på sitt bankkonto under augusti respektive december månad.

Senast uppdaterad 27 februari 2023