Bli medlem Ge gåva

Pensionärsfond

Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond ger i anslutning till julen ekonomisk hjälp till pensionerade medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

Om Stiftelsen

Stiftelsen ger ekonomisk hjälp till pensionerade medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

Vad bidrag kan sökas för

Ekonomisk hjälp på max 2 000 kronor per person och år.

Bidragsbelopp

Under 2021 har Stiftelsen möjlighet att dela ut totalt 50 000 kronor.
Bidrag beviljas på maximalt 2 000 kronor per sökande och år.

Sökanden skall uppfylla följande

  • Sökanden är och har varit medlem i Svenska Diabetesförbundet som Huvudmedlem i minst ett (1) år.
  • Sökanden har diabetes.
  • Sökanden är heltids pensionerad ELLER uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning etc. på heltid.

Ansökningsperiod

Ansökan öppnar den 15 juli och stänger den 30 september.

Sista ansökningsdag

Ansökan skall vara Svenska Diabetesförbundet tillhanda senast den 30 september.

Ansökningsblankett

Ansökan skall ske skriftligen på den ansökningsblankett som finns tillgänglig att ladda ned via denna sida mellan den 15 juli och 30 september.
Under perioden finns den under "Nedladdningsbara dokument" nedan.

Beslut

Under december månad meddelas den sökande om bidrag beviljats eller ej.

Utbetalning av bidrag

De som beviljats bidrag får bidraget insatt på sitt bankkonto den 15 december.

Senast uppdaterad 10 maj 2022