Bli medlem Ge gåva

Pensionärsfond

Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond ger i anslutning till julen ekonomisk hjälp till pensionerade medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

Om Stiftelsen

Stiftelsen bildades 1967 och ger i anslutning till julen ekonomisk hjälp till pensionerade medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

Vad bidrag kan sökas för

Ekonomisk hjälp på max 2 000 kronor per person och år.

Bidragsbelopp

Under 2024 har Stiftelsen möjlighet att dela ut totalt 55 000 kronor.
Sökande kan som mest beviljas 2 000 kr i bidrag, bidraget kan vara lägre om det är många sökande.

Sökanden skall uppfylla följande

  • Sökanden är och har varit medlem i Svenska Diabetesförbundet som Huvudmedlem i minst ett (1) år vid sista ansökningsdagen.
  • Sökanden har diabetes.
  • Sökanden är heltids pensionerad ELLER uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning etc. på heltid.

Ansökningsperiod

Ansökan öppnar den 1 juli och stänger den 30 september.

Sista ansökningsdag

Ansökan skall vara Svenska Diabetesförbundet tillhanda senast den 30 september.

Ansökningsförfarande

  • Ansökan skall ske via Svenska Diabetesförbundets digitala ansökningssystem (digiPlant SBS Manager) mellan den 15 juli och 30 september.
  • Kontot skapas av den som ska signera (underteckna) ansökan via E-signering (Bank-id).
  • Om sökanden ej kan signera själv med Bank-id skapas kontot av annan person (t.ex. anhörig, god man) som lägger in uppgifter om den sökande.
  • Länk till ansökningssystemet (öppnas i nytt fönster)

OBS! Inga ansökningar tas emot via brev eller e-post!

Beslut

Under december månad meddelas den sökande om bidrag beviljats eller ej.

Utbetalning av bidrag

De som beviljats bidrag får bidraget insatt på sitt bankkonto den 15 december.

Senast uppdaterad 22 maj 2024