Bli medlem Ge gåva

Rekreationsfond

Stiftelsen bror Lindahls fond 2 har som ändamål att dela ut bidrag till rekreation och semestervistelse för medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

Om Stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till rekreation och semestervistelse för medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

Vad bidrag kan sökas för

Rekreationsaktivitet eller semestervistelse som skall äga rum under perioden 16 december innevarande år till 31 december kommande år.

Bidragsbelopp

Under 2021 har Stiftelsen möjlighet att dela ut totalt 15 000 kronor.
Det uppsattas att ca 700 kronor kan beviljas i bidrag per sökande, detta kan komma att justeras baserat på hur många som söker bidrag i år.

Sökanden skall uppfylla följande

  • Sökanden är och har varit medlem i Svenska Diabetesförbundet som Huvudmedlem eller Barnmedlem i minst ett (1) år.

Ansökningsperiod

Ansökan öppnar den 15 juli och stänger den 30 september.

Sista ansökningsdag

Ansökan skall vara Svenska Diabetesförbundet tillhanda senast den 30 september.

Ansökningsblankett

Ansökan skall ske skriftligen på den ansökningsblankett som finns tillgänglig att ladda ned via denna sida mellan den 15 juli och 30 september.
Under perioden finns den under "Nedladdningsbara dokument" nedan.

Beslut

Under december månad meddelas den sökande om bidrag beviljats eller ej.

Utbetalning av bidrag

De som beviljats bidrag får bidraget insatt på sitt bankkonto den 15 december.

Bidrag som söktes 2019 och som påverkats av Covid-19

Om du under 2019 beviljades bidrag från Stiftelsen Bror Lindahls Fond 2 för en aktivitet som skulle genomföras under 2020, men inte kunnat genomföra den med anledning av pandemin så gäller följande.

Du kan använda det beviljade bidraget för att genomföra aktiviteten vid ett senare tillfälle eller genomföra en aktivitet som är i samma anda som den du blivit beviljad bidrag för.

Senast uppdaterad 10 maj 2022