Bli medlem Ge gåva

Psykisk ohälsa

Att hantera diabetes är krävande och för att lyckas behöver man stöd, inte bara vad gäller det medicinska utan också den mentala och känslomässiga biten.

I behov av psykosocialt stöd

Ibland kan det vara svårt att själv känna att man behöver stöd eller är i behov av hjälp. Nedan har vi listat en rad tecken på diabetesutmattning. Känner du igen dig i dessa bör du kontakta din vårdcentral eller diabetesmottagning. Du kan även ringa 1177 för att få ett snabbt svar om vart du ska vända dig. Finns det en misstanke om psykisk ohälsa är vården skyldiga att utreda viket behov du har.

 • Jag upplever att min diabetes tar upp för mycket av min mentala och fysiska energi varje dag.
 • Jag känner inte tilltro till min förmåga att dagligen hantera min diabetes.
 • Jag känner mig arg, rädd eller nedstämd när jag tänker på att leva med diabetes.
 • Jag tror att jag kommer drabbas av allvarliga och långsiktiga komplikationer oavsett vad jag gör.
 • Jag upplever att jag ofta misslyckas med mina  diabetesrutiner.
 • Jag upplever att min diabetes kontrollerar mitt liv.
 • Jag känner mig överväldigad av kraven som följer med att leva med diabetes.
 • Jag känner mig inte motiverad att ta hand om min diabetes

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har tankar eller planer på att avsluta ditt liv.

Detsamma gäller om du är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt att hen riskerar att skada sig själv eller någon annan allvarligt.

Ny rapport 2021

En  webbenkät som skickades ut till totalt 7 993 medlemmar i Diabetesförbundet  skickades och 3 481 svar kom in vilket ger en svarsfrekvens i undersökningen på 43,6 procent.

 • 4 av 10 personer med diabetes antingen har, eller har haft, behov av psykosocialt stöd som exempelvis hjälp från kurator, psykolog eller personer med motsvarande kompetenser
 • 4 av 10 personer i åldersspannet 18–30 år har behov av psykosocialt stöd i dag. Det är en dubbel så stor andel som i gruppen som helhet
 • 6 av 10, i gruppen som uppger att de har behov psykosocialt stöd i dag, har inte fått detta stöd av sin vårdgivare
 • 1 av 3 svarar att vårdgivarna inte alls uppmärksammar det behov av psykosocialt stöd som kan uppstå i livet med diabetes
 • 2 av 3 av de tillfrågade kan inte svara på om det finns en kurator, psykolog eller personer med motsvarande kompetenser på diabetesmottagningen.
Senast uppdaterad 13 oktober 2022