Bli medlem Ge gåva

Viktig information avseende synfältsnedsättningar och körkort

3 februari 2022

Diabetesförbundet har mottagit brev från Transportstyrelsen av vilket det framgår: ”att det i vissa fall kan ha gjorts felaktiga bedömningar i körkortsärenden före den 1 september 2021. Det handlar om resultat efter undersökningar av det centrala synfältet med en Octopusperimeter.”

Vi vet att återkallelse av körkort eller avslag av förlängning av högre behörigheter ofta är en mycket stor omställning i livet för den som drabbas. Det kan även ha allvarliga ekonomiska konsekvenser för den enskilda. Diabetesförbundet har därför idag (3 februari 2022) begärt ett möte med Transportstyrelsen.

VI fortsätter jobba med frågor runt de medicinska synkraven för innehav av körkort, men vi har tyvärr inte möjlighet att gå in i enskilda ärenden. Avseende de felaktiga bedömningarna i körkortsärenden finns informationen hos Transportstyrelsen – se utdrag av brevet nedan.

Med detta brev vill Transportstyrelsen informera om att det i vissa fall kan ha gjorts felaktiga bedömningar i körkortsärenden före den 1 september 2021. Det handlar om resultat efter undersökningar av det centrala synfältet med en Octopusperimeter.

Det har visat sig att resultat från undersökningar av det centrala synfältet i vissa fall behöver räknas om för att bedömas korrekt enligt våra regler om körkort. Det innebär att beslut om återkallelse av körkort och taxiförarlegitimation i några enstaka fall kan ha fattats på fel grunder. Detsamma gäller beslut om avslag på ansökningar om körkortstillstånd och om förlängning av högre behörigheter.

Vem kan ha fått ett felaktigt beslut?

De av era medlemmar där alla följande påståenden stämmer in, kan ha fått ett felaktigt beslut från oss:

  • Undersökningen av det centrala synfältet gjordes med en perimeter av märket Octopus (det står Octopus på utskriften av resultatet från synfältsundersökningen om det var en sådan perimeter som användes).
  • Undersökningen visade att synfältet inte uppfyllde kraven för det centrala synfältet.
  • Ett beslut om återkallelse eller avslag är fattat före den 1 september 2021.
  • Beslutet innehåller en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med mera (TSFS 2010:125)

Vad ska den som kan ha fått ett felaktigt beslut göra?

De av era medlemmar som har frågor om sitt beslut eller vill att vi tittar på deras ärende igen kan kontakta Transportstyrelsen via avdelning Körkorts kontaktformulär. Det finns mer information om hur de kan gå till väga på Transportstyrelsens webbsida, se länk: Felaktiga bedömningar av resultat från synfältsundersökningar - Transportstyrelsen.

För mer information hänvisar vi till vår webbsida där det dels finns ett avsnitt med information till allmänheten, dels ett avsnitt med frågor och svar, se länk: Felaktiga bedömningar av resultat från synfältsundersökningar - Transportstyrelsen

Alla nyheter