Bli medlem Ge gåva

Vi blir fler. Medlemsantalet ökar.

30 januari 2017

Diabetesförbundet växer och förra året ökade vi med 746 medlemmar. Nylanserad tidning, framgångsrik medlemskampanj och en unik livförsäkring för medlemmar är några av förklaringarna.

Molly Sanden på framsidan av Allt om Diabetes Totalt har Diabetesförbundet nu 22 734 medlemmar i 90 lokalföreningar, och den tidigare nedåtgående trenden är bruten.

Förbundsdirektör Cecilia Gomez gläds åt siffrorna och ser flera möjliga förklaringar till medlemsökningen.

– Tidningen nylanserades i början av 2016 och det är en viktig del av att vi nu blir fler för första gången på tolv år. Medlemsvärvningskampanjen, där vi erbjöd Peter Jihdes bok som gåva till nya medlemmar, blev också mycket lyckad.

Enligt Cecilia Gomez har förbundet även blivit mer aktiva i sociala medier där man berättar om verksamheten och dess roll i samhället.

- Vi ser också att diabetes syns mer i samhället över lag. Här finns säkert en viss kändisfaktor. Vi har samarbeten med både Molly Sandén och Peter Jihde på olika sätt, och deras öppenhet kring sin diabetes får genomslag i media, menar Cecilia Gomez.

Men det kan finnas fler faktorer som spelat in för att locka nya medlemmar. Livförsäkringen som lanserades i slutet av 2016 är ett nytt unikt erbjudande för medlemmar. Det går numera också att bli medlem direkt på webben.

Fortsatt aktivt påverkansarbete

Förbundet fortsätter i år arbetet med att få fler medlemmar, bland annat genom ett aktivt påverkansarbete och ett attraktivt medlemserbjudande.

– Vi är en stark och trovärdig aktör i samhällsfrågor och satsar i år särskilt på att nå ut ännu bättre med vad förbundet och fonden står för, och berätta varför det är så viktigt att vara med och bidra på olika sätt. Vi har till exempel arbetat hårt för en lösning på frågan om rätten till VAB eller kontaktdagar för föräldrar till barn med diabetes, säger Gomez.

Diabetesförbundet har även anställt en marknadsstrateg, som också blir insamlingsansvarig för Diabetesfonden.

– Att samla in pengar till forskning är något som engagerar våra medlemmar. Vi kommer framöver ännu tydligare lyfta fram Diabetesfonden och förbundets verksamhet som delar i samma helhet. Det tror vi ska gynna både medlemstillströmning och insamling, säger Cecilia Gomez.

Text: Staffan Ohlson

Alla nyheter