Bli medlem Ge gåva

Våra tankar går till Ukraina

25 februari 2022

Svenska Diabetesförbundet är förfärade över attackerna mot Ukraina och dess befolkning. ”Vi är bedrövade över det som sker, och vi vet att människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar drabbas hårt vid katastrofer”, säger Björn Ehlin, Svenska Diabetesförbundets ordförande.

Svenska Diabetesförbundet är medlemmar i International Diabetes Federation (IDF) som organiserar diabetesförbund över hela världen. ”Vi tänker på våra systerförbund i Ukraina och de över 2,3 miljoner människor med diabetes i Ukraina”, säger Björn Ehlin.

Vid katastrofer och krig påverkas tillgången till läkemedel och hjälpmedel, något som blir väldigt påtagligt för personer med diabetes.

Som medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige ställer vi oss bakom det öppna brev som European Disability Forum (EDF), som organiserar hela den europeiska funktionsrättsrörelsen, riktat till alla parter; de europeiska institutionerna, till europeiska, ryska och ukrainska statschefer och till NATO. I brevet uppmanas alla parter att bidra till att säkerställa skyddet och säkerheten för personer med funktionshinder i Ukraina, genom att respektera:

  • deras skyldigheter enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, särskilt artikel 11 om risksituationer och humanitära nödsituationer.
  • FN:s säkerhetsråds resolution 2475 (2019) om skydd av personer med funktionsnedsättning i konflikt.
  • Internationell humanitär rätt och de humanitära principerna.

Relaterade länkar:

Funktionsrätt Sverige – Uttalande
https://funktionsratt.se/vara-tankar-gar-till-ukraina/

European Disability Forum – Öppet brev
https://www.edf-feph.org/protection-and-safety-of-persons-with-disabilities-in-ukraine/

IDF Europe – Ukraine
https://idf.org/our-network/regions-members/europe/members/164-ukraine.html

Alla nyheter