Bli medlem Ge gåva

VAB för vårdåtgärder

22 november 2021

Diabetesförbundet har i många år påpekat behovet av att vårdnadshavare kan få VAB vid vårdåtgärder i förskola/skola/fritidshem. Vi är därför glada över att denna utredning kan förändra situationen för vårdnadshavare till barn med diabetes, en sjukdom som kräver omfattande och avancerad egenvård.

Diabetesförbundet var inbjuden att komma med ett remissvar till utredningen VAB för vårdåtgärder i skolan. Utredningen handlar om att vårdnadshavare ska kunna ta ut VAB för att stödja förskole/skolpersonal i diabetessjukdomen. I förra veckan lämnades Diabetesförbundets remissvar in, du kan läsa svaret i sin helhet på vår hemsida, Skrivelser, remisser och öppna brev

Diabetesförbundet ser positivt på utredningen. Nedan våra övergripande synpunkter på utredningen: 

  • Rätten till VAB ska utgå från barnets behov och mognad och inte kronologisk ålder, därför att behovet för stöd med egenvården är väldigt individuellt.
  • Vårdnadshavare som varit vaken på natten och vakat över sitt barns blodsocker bör ha rätt till VAB dagen efter.
  • Ingen föranmälan av VAB i samband med vårdåtgärder, eftersom det kan snabbt uppstå ett behov av vårdnadshavarens stöd i förskola/skola/fritidshem.
  • Tydlig information till vårdnadshavare för barn med diabetes om när VAB kan användas.
  • VAB behöver separeras från omvårdnadsbidraget,eftersom VAB inkluderat i omvårdnadsbidraget oftast är ekonomiskt ofördelaktigt för vårdnadshavare.
  • Studerande och timanställda ska ha rätt att använda VAB.

Här kan du läsa utredningen i sin helhet. Har du tankar och funderingar, går det att kontakta Emma Skepp som är sakkunnig inom barn- och föräldrafrågor på Diabetesförbundet. 

 

Flera viktiga utredningar pågår. Den 14 december kommer Inspektionen för socialförsäkringen med en utredning som granskar övergången från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag. Utredningen ska bland annat granska att omvårdnadsbidraget inte ger lägre ersättning än vårdnadsbidraget. Diabetesförbundet har löpande haft kontakt med utredarna och kommer sammanfatta de viktigaste ur utredningen i december. Håll utkik efter detta!

 

Alla nyheter