Bli medlem Ge gåva

Typ 2-patienter kan få FGM

8 februari 2018

Nu ska även vissa typ 2-patienter få tillgång till Freestyle Libre. För första gången rekommenderar Sveriges kommuners och landstings NT-råd att patienter med högt långtidsblodsocker ska kunna få använda tekniken.

Det finns god evidens för att FGM ger typ 1-patienter bättre blodsockerkontroll samt en högre livskvalitet. När det gäller typ 2 patienter är kunskapsunderlaget sämre. Men NT-rådet bedömer att de resultat som finns för typ 1 även ger vägledning för insulinbehandlade typ 2-patienter eftersom de har samma behov av glukosmätning.
Det är dock en begränsad grupp som berörs av rekommendationen. Det handlar om patienter med HbA1c över 70 mmol/mol, eller patienter som har återkommande allvarliga hypoglykemier, vilket enligt Nationella Diabetesregistret innebär cirka 8000 personer. Övriga patienter rekommenderas inte FGM.
Marcus Lind är docent i diabetologi vid Göteborgs universitet samt överläkare vid NU-sjukvården i Uddevalla. Han är positiv till de nya rekommendationerna:
− Det är ett positivt första steg att börja med den gruppen och det är bra att även vårdcentralerna ges möjlighet att förskriva FGM. Jag kan tycka att det är synd att det inte är en bredare grupp. Man har lagt sig högt över målvärdet. Men det är bra att man börjar någonstans.
Enligt Marcus Lind är FGM ett redskap för att lära sig mer om hur sjukdomen fungerar.
− Det är också ett bra redskap i vardagen som hjälp vid olika aktiviteter.
NT-rådet betonar att det är angeläget att följa upp den nya användningen av FGM med hjälp av Nationella Diabetesregistret.

Alla nyheter