Bli medlem Ge gåva

Svenska Diabetesförbundet välkomnar Läkemedelsverkets nya uppmaning om förskrivning av GLP-1-receptoragonister

12 december 2023

Svenska Diabetesförbundet har följt den rådande läkemedelsbristen som på olika områden har drabbat personer med diabetes under hela 2023. Senast i samband med framtagande av Diabetesbarometern 2023, där 3 530 personer med diabetes besvarade en enkät tillbaka i juni. Resultaten har löpande kommunicerats till såväl regeringen som Läkemedelsverket.

-          Vi välkomnar den tydliga uppmaningen som har kommit från Läkemedelsverket, och hoppas den får genomslag bland förskrivande läkare. I ett mycket besvärligt läge med markant brist på vissa läkemedel, så är det rätt och rimligt att dessa reserveras för de grupper för vilka de är avsedda och godkända, anser Björn Ehlin.

Kartläggningen bland medlemmarna visade att bristen på läkemedel under första halvåret av 2023 drabbade alla med diabetes, dock främst personer med diabetes typ 2. I den gruppen uppgav 43 procent att ett eller flera av deras läkemedel inte fanns på apoteket när de skulle hämta ut dessa. I gruppen som upplevde denna situation svarade över var tredje med typ 2-diabetes att hen hade tvingats byta läkemedel.

I gruppen som hade råkat ut för att deras medicin inte fanns på apoteket uppgav en av tio med diabetes typ 2 i juni 2023 att de i där och då stod utan läkemedel, eftersom det de använde inte kunde ersättas med ett annat.

-          Med sin tydliga vädjan till läkarna att enbart förskriva GLP-1-receptoragonister på godkänd indikation, så är det vår förhoppning att situationen ska stabilisera sig under 2024 för personer med diabetes typ 2. Många medlemmar i den gruppen inom Svenska Diabetesförbundet har fått jaga eller byta läkemedel, och vissa har upplevt att plötsligt stå helt utan läkemedel, vilket inte är en rimlig situation för en person med en allvarlig kronisk sjukdom, avslutar Björn Ehlin.

Se inslaget när ordförande Björn Ehlin medverkade i Nyhetsmorgon 12/12 2023 om läkemedelsbrist.

Alla nyheter