Bli medlem Ge gåva

Se dina personliga data

23 maj 2017

Med hjälp av mobilt bank-id kan nu alla som finns registrerade i Nationella diabetesregistret (NDR) logga in och se sina personliga data.

– Det är en service som ger patienten ökad makt, säger Soffia Gudbjörnsdottir, registerhållare.

NDR har funnits sedan 1996 och nu öppnar registret möjligheten för patienterna att på NDR:s hemsida med hjälp av bank-id se alla data som finns registrerade, i form av tabeller och lättläst grafik. Patienter har efterfrågat att få ta del av innehållet, och ofta har vårdpersonal fått skriva ut pappersutdrag vid vårdbesöket.

– För oss är det självklart att patienten ska ha samma information som vårdgivaren. Det ger bra underlag för ett bättre samarbete och patienten kan lättare utvärdera sin egen behandling, säger Gudbjörnsdottir.

På sociala medier har vissa uttryckt oro över att de är registrerade.
– Om det finns patienter som inte gillar register och inte vet om att de är registrerade så kanske det finns en risk att de ber om att bli borttagna. Men klinikerna ska ge alla patienter information om NDR.

Soffia Gudbjörnsdottir vill istället lyfta fram möjligheten som registret och tillgången till uppgifterna ger. En fördel är att patienten lättare kan se om det är felaktiga data registrerade, och kan då be sin vårdgivare ändra uppgiften.
­ – Det är inga andra uppgifter än medicinska data och det som tas upp vid vårdbesöken som registreras. Patienten kan nu lättare hålla koll på om de till exempel fått de ögonbotten- och fotundersökningar som de har rätt till. Det ger ökad patientmakt.

Alla nyheter