Bli medlem Ge gåva

Samarbete med IBM

15 september 2017

Hur ser tillgången till tekniska hjälpmedel ut, och vilka digitala kontaktmöjligheter erbjuds patienterna i olika delar av landet? Det är några av de frågor som Ung Diabetes och Diabetesförbundet har tagit hjälp av dataföretaget IBM för att få svar på. Syftet är att samla fakta som ska kunna användas för att sätta tryck på politiker och makthavare.

Det finns mycket data kring patienters medicinska status, främst genom NDR (Nationella diabetesregistret). Det är svårare att veta vilken typ av vård, vad gäller till exempel psykosocialt stöd eller digitala kontaktvägar, som erbjuds samt hur patienterna upplever vården.

Ett särskilt område som behöver uppmärksammas är övergången mellan barn- och vuxenvård som är en viktig fråga för Ung diabetes. En enkät har skickats ut till vårdställen över hela landet, samt Diabetsförbundets medlemmar med typ 1-diabetes.
− Det är viktigt att kunna presentera väl underbyggda fakta i våra samtal med vården och beslutsfattare, och vi hoppas även att resultaten kommer användas av förbundets lokal- och länsföreningar i deras påverkansarbete. Ett annat mål är att samla in goda exempel från hela landet för att kunna inspirera och sprida vidare till andra sjukhus, säger Cajsa Lindberg, ordförande i Ung diabetes.

IBM bistår, utan kostnad, förbundet med insamling och analys av data som en del i sitt CSR-arbete (corporate social responsibility).
­− Diabetesförbundet och Ung Diabetes är en klockren samarbetspartner där vi tror att vi kan få nya insikter tillsammans som förhoppningsvis på sikt kan hjälpa patienter till en bättre vård. Vi bistår gärna med teknik och kompetens. Dels gör vi det här för att diabetes är en angelägenhet för många, men också för att bygga kompetens om hur vår teknik och våra metoder kan tillämpas på andra områden än vi är vana vid, säger Susanna Salwén som är ansvarig för CSR-arbetet för IBM Sverige.

I slutet av året ska resultaten analyseras och sammanställas och förhoppningsvis ge ett gott underlag för att upptäcka olika aspekter av ojämlik vård över landet. Förhoppningen är att även få syn på framgångsfaktorer och positiva exempel för att kunna sprida dem vidare.

Alla nyheter