Bli medlem Ge gåva

Risken för förtida död kan elimineras

10 december 2018

Om vården skulle använda effektiv behandling enligt den senaste forskningen och internationella riktlinjer så får vi friska typ 2-patienter. Det menar Anders Frid, tidigare överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Anders Frid har gett sig ut i debatten och menar att det är dags att landets diabetespatienter flyttar fram sina positioner och kräver den behandling som forskningen visat ger bästa resultat.
− Resultaten är så uppseendeväckande att det nyligen kom ett konsensusdokument från patienter och professionerna inom ADA och EASD. De trycker hårt på att visa kopplingen mellan diabetes och hjärtkärlsjukdom.

Enligt Anders Frid finns mycket av det som uttrycks där redan i svenska riktlinjer när det till exempel gäller nya mediciner som skyddar mot hjärtkärlsjukdom.
− Men förbrukningen av läkemedlen ökar inte i samma takt som man kunnat förvänta sig efter de forskningsrön och rapporter som kommit de senaste åren. Jag menar att det är ett orättvist system, att läkemedelsbudgeten finns lokalt inom primärvården. Det gynnar inte vården av kroniska sjukdomar. Alla borde dela på den budgeten, säger Anders Frid.

Han menar att det är viktigt att patienter kräver rätt behandling i mötet med sin vårdgivare. När det gäller väl belagda riskfaktorer som HbA1c, kolesterolnivåer, blodtryck, äggvita i urinen och rökning så ska effektiv behandling sättas in och följas upp inom högst sex månader. Anders Frid vill gärna se att kunskapen om riktlinjer och vad man kan kräva av vården sprids bland personer med diabetes.
− Du ska som patient kräva en behandlingsplan med uppföljning. Ta upp med din läkare att det finns nya läkemedel som rekommenderas och diskutera det med din läkare.

Skulle de nya rönen få brett genomslag så skulle det få stora konsekvenser enligt Anders Frid.
− Det skulle rädda ett stort antal liv och minska antalet komplikationer.

Alla nyheter