Bli medlem Ge gåva

Revolutionerande rekommendationer

19 oktober 2017

Behandling av typ 2-diabetes och tillgång till nya läkemedel ska utgå från individens förutsättningar i större utsträckning än tidigare, vilket ger tillgång till nya effektiva läkemedel redan från behandlingsstart. Allt enligt nya rekommendationer från Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket  (LMV) har gått igenom forskningsresultaten kring läkemedel och behandling av typ 2-diabetes. Intensiv behandling av nydiagnostiserade patienter rekommenderas eftersom forskning visar på goda resultat när det gäller att minska komplikationer som till exempel hjärt- kärlsjukdom samt för tidig död. LMV:s rekommendationer betonar att behandlingen ska utgå från patientens individuella
förutsättningar. Även om Metformin fortfarande rekommenderas som grunden för läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes så ska vården nu kunna använda hela arsenalen av mediciner redan från början.

− Utvecklingen inom området har de senaste åren varit intensiv med nya
läkemedel och ny kunskap om redan etablerade behandlingar. De nya
rekommendationerna är avsedda som stöd och vägledning i valet av glukossänkande
läkemedelsbehandling så att individen får den behandling som gör störst nytta,
säger Peter Rosenberg, gruppchef på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Diabetesförbundet har deltagit i arbetet med de nya riktlinjerna och förbundets vårdpolitiska utredare Lena Insulander är nöjd med rekommendationen om individuell behandling där hela läkemedelsarsenalen ska kunna användas från början.

− Det här är en revolution, säger Lena Insulander.Alla nyheter