Bli medlem Ge gåva

Rekordutdelning på 32 miljoner

15 november 2021

Svenska Diabetesförbundets forskningsfond Diabetesfonden har den 12 november beslutat att dela ut ett rekordstort anslag för 2022.

– Vi vill tacka alla givare som gör det möjligt för oss att dela ut viktiga miljoner till forskning och kunskapsspridning om diabetes. Vårt mycket kompetenta Vetenskapliga Råd kommer inom kort att rekommendera fördelningen av anslagen och vilka forskningsprojekt som får ta del av dessa under 2022, säger Björn Ehlin ordförande i Svenska Diabetesförbundet och Diabetesfonden.

Beviljade anslag publiceras på diabetes.se, där och i Diabetesförbundets sociala kanaler kan man också följa och ta del av det kontinuerliga arbetet med kunskapsspridning, påverkansarbete och utbildningsinsatser för ett friskare och rättvisare liv med diabetes.

Återigen stort tack till alla som bidrar i Diabeteskampen, för ett friskare liv och en framtid utan diabetes.

Alla nyheter