Bli medlem Ge gåva

Livsstilsenkät gör nytta

26 oktober 2017

Diabetesförbundet satsar i år en halv miljon kronor för att bidra till införande av enkäter som undersöker patientens livskvalitet. De ska användas som underlag vid vårdbesök samt ge tillskott av ”mjuka” data i Nationella diabetesregistret. Fyra kliniker är redan igång.

Enkäten med frågor om hur patienten mår, och om vården ger det stöd som behövs, införs nu successivt med start på fyra sjukhuskliniker. Diabetesmottagningen i
Kungsbacka är en av klinikerna som är först ut, och enkäten har tagits väl emot
av både vårdpersonal och patienter.
− Jag har nytta av enkäten i mötet med patienten. Vi frågar ju alltid hur
patienten mår, men det här blir ett mer strukturerat sätt att få fram allmänt
mående och bakgrundsfaktorer som till exempel stress. Den lyfter andra aspekter
av sjukdomen på ett systematiskt sätt, säger Jesper Fowelin, överläkare vid
Hallands sjukhus i Kungsbacka.

I Kungsbacka fyller cirka 35 procent av patienterna i enkäten hemma. Det sker en
gång per år och görs digitalt med bank-id eller en inloggningskod. Resten
erbjuds att fylla i enkäten på kliniken.
− Patienterna tycker att den är bra. De förstår att deras diabetes påverkas av
allt som händer runtikring som till exempel en stressig livssituation, säger
Jesper Fowelin.
Nationella diabetesregistret får därmed in flera aspekter av sjukdomen än rent
medicinska fakta, vilket i framtiden förhoppningsvis kan ge upphov till nya
intressanta forskningsresultat.

Staffan OhlsonAlla nyheter