Bli medlem Ge gåva

Det krävs krafttag för att patientlagen ska respekteras

3 november 2021

Diabetesförbundet deltog under januari 2021 i utredningen om patientlagens efterlevnad. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt hur patientlagens efterlevnad ser ut i dag och hur den utvecklats över tid, utifrån patienternas perspektiv. Slutrapporten heter: En lag som kräver omtag.

Som rapporttiteln visar, så efterlevs patientlagen tyvärr dåligt. Det är naturligtvis inte acceptabelt att viktiga delar av patientlagen  såsom delaktighet, samtycke och tillgänglighet brister i efterlevnaden. Det är anmärkningsvärt att rapportens slutsatser liknar de tidigare rapporter som myndigheten har tagit fram. Vi håller med rapportförfattarna om att det krävs krafttag för att få lagen att respekteras.

Några konkreta delar som Diabetesförbundet förde fram under utredningens gång var:

•  Vården behöver ännu mer utgå från patienterna upplevelser och behov. Särskild hänsyn bör tas till bland annat barn och de patienter som inte själva kan föra sin talan. Ju mer delaktiga patienterna är, desto större sannolikhet att åstadkomma bra behandlingsresultat samtidigt som patientens egenvärde stärks och respekteras.

• Tillgängligheten brister exempelvis då diabetesmottagningarna bara har telefontid vissa tider och under dagtid. Särskilt viktigt för personer med diabetes med en mer tillgänglig vård, eftersom de till stor del hanterar sin sjukdom via egenvård   

• Fast vårdkontakt efterlevs inte alltid, vilket är extra viktigt för personer med en kronisk sjukdom och i synnerhet för barn med diabetes.    

Här kan du läsa utredningen i sin helhet: En lag som kräver omtag | Vård- och omsorgsanalys (vardanalys.se) 

 

Har du tankar och funderingar, går det att kontakta Emma Skepp som är sakkunnig inom barn- och föräldrafrågor på Diabetesförbundet. 

 

Alla nyheter