Bli medlem Ge gåva

”Patienter har fått betala för att vården inte fungerat”

4 november 2020

Under coronapandemin har många besök, operationer och provtagningar ställts in eller skjutits upp. I vårdskuldens kölvatten kan fler drabbas av svåra fotsår, vittnar läkare.

Coronapandemin har satt sjukvården under stor press. Vissa mottagningar har kunnat löpa på och ligger i fas – andra har fått ställa om helt och låna ut personalen till den slutna covid-19-vården.
På Skånes universitetssjukhus i Lund har en tredjedel färre HbA1c värden registrerats under coronaperioden, berättar överläkare Magnus Löndahl. Många typ 1-patienters blodsockervärde har kunnat följas ändå, eftersom de flesta har digitala sensorer som sänder över data till sjukhusen.
– Värre är att vi har 43 procent färre fysiska besök, där vi kontrollerar fötter, ögon och blodtryck. Det är ett stort tapp, säger han.
– Du noterar sällan förändringarna själv, så här finns händelser där upptäckten skjutits på framtiden på grund av coronaläget.

DE FLESTA KLINIKER har haft sina utlånade diabetessköterskor och läkare tillbaka i sin diabetestjänst sedan augusti. Men avståndsrestriktionerna gör att vårdskulden fortsätter att växa dag för dag.
– Vi har full bemanning, men vi kan fortfarande inte ta emot besök i våra lokaler, berättar Magnus Löndahl.
– Vi kommer inte att komma ”i kapp”, det som hände hos oss var att ett årsbesök försvann.
På vårdcentralerna, där de allra flesta med typ 2-diabetes går, har coronaläget slagit hårdare, säger Margareta Hellgren, som är specialistläkare vid Närhälsan Södra Ryd i Skövde.
– Hos oss är det mycket svårare. Bland våra patienter är det få som har någon uppkoppling över huvud taget. Vi är helt beroende av att plocka in våra typ 2-patienter för att göra kontroller och ta prover för att se att deras diabetes inte stuckit i väg och det har inte varit möjligt. Vi ligger ett halvår efter. Det är en skuld som nu måste tas omhand.
Vårdcentralen har skjutit upp besöken för alla som är äldre än 70 år eller har riskfaktorer som högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom. Vilket har betytt de flesta typ 2-patienter.
– Vi har erbjudit digitala besök, men det är ett fåtal som tackat ja, säger Margareta Hellgren.
– Under hösten kan vi nog få se fler fotsår eftersom också fotvårdsbesöken ställts in. 
Svåra fotsår i pandemins svallvågor oroar även Magnus Löndahl.
– Bland våra inlagda patienter har vi sett fler fotsår och fotamputationer ovanför ankeln. Fallen är få och det som läkarna nu vittnar om måste förstås beläggas med officiell statistik, understryker han.
– Men vår magkänsla är att det finns patienter som har fått betala ett pris för att rutinerna satts ur spel. Vården har inte fungerat så som den brukar.

Text: Ulrika Lundberg
Foto: Simon Rehnström/SVDTT

Alla nyheter