Bli medlem Ge gåva

”Om fem år har majoriteten en smart pump”

28 juni 2018

− Äntligen. Jag ser de nya smarta pumparna som det största som hänt inom diabetologin på många år, säger Anders Frid, diabetolog och pensionerad överläkare.

Anders Frid är en av de personer som under många år noga följt den tekniska utvecklingen av hjälpmedel, och han välkomnar den nya generationen pumpar som lanseras i höst och som minskar komplikationer, hypoglykemi och underlättar vardagen för personer med typ 1-diabetes.

Medtronics nya pump, avsedd för patienter från sju års ålder, reglerar självständigt insulintillförseln vid både högt och lågt blodsocker. Dock måste användaren ge måltidsdoser.
−  Förutsatt att pumparna visar sig vara säkra så tror jag att en väldigt stor del av personer med typ 1-diabetes kommer använda de här systemen inom fem år, säger Anders Frid.

När pumparna lanseras så hoppas han att det inte ska bli några förseningar innan de kan börja förskrivas. Det befintliga vetenskapliga underlaget som finns räcker.
− Det finns de som framfört att vi borde invänta cost-benefitanalyser. Men jag ser det som viktigt att motverka sådana tendenser. För mig räcker det att man visat att smarta pumpar ger längre tid med bra blodglukos, samt färre hypoglykemier. Det är väldigt starka argument som vi också vet ger färre komplikationer på lång sikt.

Enligt Anders Frid har priset på pumparna i USA inte satts väsentligt högre än för befintliga pumpsystem. Hur det blir i Sverige vet han inte, men hoppas att de inte blir alltför dyra då nyttan för patienterna är stor.
− Användare av pumparna i USA, där de funnits i ett år, vittnar om att de avlastas från den psykiska belastningen av att behöva ta alla beslut kring insulinet själva.

Röster inom diabetesprofessionen har framfört att det tagit för lång tid att få pumpen till Sverige. Vad är anledningen till att det tagit sådan tid?

− Det är obegripligt för mig. Företaget lämnade in ansökan till EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) förra året. Jag vet inte vad som uppehållit dem. Det borde gått fortare, menar Anders Frid.

Alla nyheter