Bli medlem Ge gåva

Nya steg för ett friskt liv med och en framtid utan diabetes

23 februari 2024

Från och med 2024 är Svenska Diabetesförbundet medlemmar i ”Agenda för hälsa och välstånd”. Detta är ett samarbete mellan Forska!Sverige och 40 organisationer från akademi, vård, näringsliv, patienter, professioner och myndigheter. Från funktionsrättsrörelsen finns exempelvis Astma- och Allergiförbundet samt Reumatikerförbundet sen många år tillbaka i nätverket.

Det övergripande syftet med samarbetet är att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige. Detta sker genom gemensamt att komma med förslag som syftar till att långsiktigt bidra till att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

- Svenska Diabetesförbundet är redan en betydande forskningsfinansiär. Med vårt inträde i Agenda-nätverket får vi möjlighet att vara med att försöka förbättra villkoren som den medicinska forskningen bedrivs under i Sverige. Allt samman för att personer med diabetes kan få ett bättre liv med och en framtid utan sjukdomen, säger Björn Ehlin ordförande Svenska Diabetesförbundet.

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande, stiftelse som verkar för att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet - för hälsa och välstånd. Stiftelsen stiftades formellt år 2010 genom ett upprop där en rad personer från olika delar av samhället – härunder flera patientorganisationer – önskade att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet.

Visionen är att medicinsk forskning för hälsa och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Forska!Sverige jobbar med dessa frågor genom att ta fram rapporter, genomföra analyser, opinionsbilda och anordna seminarier.

I början av 2024 har Svenska Diabetesförbundet medverkat i workshops om hur det går att öka nyttan av hälso- och vårddata. Resultaten från dessa workshops resulterar i en rapport, som lanseras onsdagen den 22 maj.   

- En av hörnstenarna i det arbetet som bedrivs inom Agenda-nätverket är att förverkliga en kvalitetsdriven vård med patienten i fokus. Vi kommer nu med viktiga samarbetspartners inom forskningsområdet i ännu en arena bidra till att personer med diabetes kan leva ett så friskt liv så möjligt fri för komplikationer, och att forskarna förhoppningsvis engång med tiden kan bota sjukdomen, avslutar Björn Ehlin.  

Läs mer om Forska!Sverige här.

Läs mer om Agenda- nätverket här

Alla nyheter