Bli medlem Ge gåva

Ny standard för vård av äldre ställer högre krav på kommunerna

7 april 2015

SIS, Swedish Standards Institute, har tagit fram en standard för kvalitet inom äldrevård. Standarden lanseras den 15 april och kommer framför allt att vara till hjälp vid upphandling av äldrevård för kommunerna, men även för vårdgivare i deras kvalitetsarbete och för äldre personer med diabetes.

Lena Insulander, utredare på Svenska Diabetesförbundet, har haft i uppdrag att företräda förbundet i projektarbetet med att ta fram standarden.

– För oss var det självklart att vara med i det här projektet eftersom äldrefrågor är ett av våra fokusområden. Vi har fått signaler både från personer med diabetes och anhöriga att sjukdomen inte blir lika bra behandlad, när den äldre inte själv klarar av att sköta sin egenvård. Forskningen visar också att personer som är hänvisade till att andra sköter vården inte ligger lika bra i sina blodsockervärden.

Den standarden som nu har tagits fram ställer krav på bästa möjliga vård när den äldre behöver mycket omsorg. Den berörallt från boende, ätande, sömn och hygienfrågor till bemanning, hjälpmedel och personalens utbildning. Bland annat finns krav på både social, psykisk och fysisk miljö, till exempel måltidsmiljön. Det finns även krav på verksamhetens organisation, till exempel struktur, ansvarsfördelning och resurser. Standarden är tänkt att användas för att kvalitetssäkra, följa upp och utvärdera tjänster samt som underlag vid exempelvis upphandling och certifiering.

– Det har varit viktigt att bevaka att det ska finnas en tydlig kompetens hos omsorgspersonalen som vårdar personer med diabetes. Även bemanningen har varit en viktig fråga för oss. Finns det inte folk så finns det inte möjlighet att utföra vården, säger Lena.

Hon ser framför sig att standarden kan vara användbar för lokala diabetesföreningar, som kan diskutera med kommunala företrädare och de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna om att de använder standarden vid upphandling och utvärdering.

Enligt Lena Insulander kan även individen ha nytta av den nya standarden, eftersom den innehåller en hel del tips som både kan underlätta val av boende och användas som verktyg för att säkerställa en personcentrerad vård.

– Det har varit oerhört roligt och stimulerande att få driva Diabetesförbundets frågor i projektet med att ta fram standarden. Det är en stor framgång att ha fått ett sammanhållet verktyg till stöd för upphandling och uppföljning.

Uppdraget kom från regeringen och SIS har bedrivit arbetet tillsammans med en bred representation av aktörer. Den nya standarden finns tillgänglig på sis.se efter den 15 april.

Carina Wide, kommunikatör, Svenska Diabetesförbundet

Alla nyheter