Bli medlem Ge gåva

Novo Nordisk återkallar insulinpennor

8 september 2017

Viktig säkerhetsinformation för personer med diabetes som innehar NovoPen® Echo® och/eller NovoPen® 5

Novo Nordisk A/S har upptäckt att cylinderampullhållaren för insulin som använts i ett mindre antal batcher av NovoPen® Echo® och NovoPen® 5 kan spricka eller gå sönder under speciella omständigheter. NovoPen® Echo® och NovoPen® 5 används för insulinbehandling av personer med diabetes.

Sprickbildningen orsakas av att plastmaterialet som används i cylinderampullhållarna i de påverkade batcherna kan försvagas om de utsätts för vissa kemikalier som till exempel finns i en del rengöringsmedel. När pennan rengörs enligt beskrivningen i bruksanvisningen finns ingen anledning att misstänka att cylinderampullhållaren kommer att spricka.

Novo Nordisk uppmanar personer med diabetes som använder NovoPen® Echo® och/eller NovoPen® 5 från en av de påverkade batcherna att byta ut cylinderampullhållaren eftersom några kan vara skadade.

Patienter som innehar en NovoPen® Echo® och/eller NovoPen® 5 insulinpenna med ett av batchnumren i nedanstående tabeller, ska registrera kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, epostadress och antal påverkade cylinderampullhållare) antingen på Novo Nordisk lokala hemsida www.novonordisk.se eller på Novo Nordisk globala hemsida www.novonordisk.com eller kontakta Novo Nordisk kundtjänst. De kommer då att kunna få en opåverkad cylinderampullhållare för sin NovoPen® Echo® och/eller NovoPen® 5, vilken de ska montera och använda enligt bruksanvisningen sida 22-23.
http://www.novotraining.com/novopen5/se02
http://www.novotraining.com/novopenecho/SE01

Patienter som innehar en NovoPen® Echo® och/eller en NovoPen® 5 injektionspenna med ett batchnummer som inte nämns nedan kan vara säkra på att pennan kommer att fungera som det är avsett.

NovoPen® Echo®:

DUG2055
DUG2058
DUG2116
DUG2130
DVG1368
DVG1564
DVG1716
DVG2297
EVG2298
EVG2299
EVG2915
EVG3010
EVG3310
EVG3545
EVG4252
EVG5699
EVG6823
EVG6824
FVG8414

 

Tabell 1. Lista över påverkade NovoPen® Echo® batcher i Sverige.

NovoPen® 5:

EVG0526
EVG0915
EVG1015
EVG5564
EVG6247
FVG7604
FVG8532
FVG8656
FVG8659
Tabell 2. Lista över påverkade NovoPen® 5 batcher i Sverige.

För mer information, läs Novo Nordisk press release nedan.

Alla nyheter