Bli medlem Ge gåva

Modern behandling ger längre liv och färre komplikationer

10 augusti 2018

− Idag har personer med diabetes goda förutsättningar att hålla blodsockret i balans och leva ett långt och gott liv. Vi arbetar för att öka resurser till forskning och för att alla i hela landet ska erbjudas bästa och effektivast möjliga vård, säger Diabetesförbundets ordförande Cajsa Lindberg, med anledning av en ny forskningsstudie från Göteborgs universitet som visar att diabetesdebut före tio års ålder förkortar livslängden.

Forskare vid Göteborgs universitet har tillsammans med Nationella Diabetesregistret idag släppt en forskningsstudie som visar att barn som insjuknat i typ 1-diabetes före tio års ålder får förkortad livslängd med 14 till 18 år jämfört med friska personer, vilket gett stort genomslag i medias rapportering.

Karin Åkesson är barnläkare och ansvarig för kvalitetsregistret för barn och ungdomar med diabetes, Swediabkids.
− Vi ska inte glömma bort att diabetes är en allvarlig sjukdom, men idag har vi goda möjligheter att hjälpa människor att hålla en mycket bättre blodsockerkontroll än vad man kunnat göra tidigare.
De data som används i studien baseras på personer som fick diabetes för många år sedan, men siffrorna visar på vikten av att vi måste ta hand om dem och hjälpa till att minska riskerna för hjärt- och kärlsjukdom.

Åkesson påpekar att siffrorna i studien är historiska, och inte handlar om barn som får diabetes idag. Det går inte heller att koppla de statistiskt beräknade siffrorna till individnivå.
− Du behöver inte tänka att ditt barn dör 18 år tidigare.

Enligt Karin Åkesson publiceras många positiva forskningsresultat och det finns ett stort antal studier som visar på allt större möjligheter till god blodsockerkontroll.
− Utvecklingen mot bättre behandling går fort med nya smarta pumpar samt nya mediciner och möjligheterna till bra behandling blir ännu större i framtiden, säger Åkesson.

Araz Rawshani, forskaren bakom studien, menar att trots nedslående siffror så ska de tolkas i ljuset av de stora framgångar som skett de senaste decennierna.
− Idag är behandlingen av typ 1-diabetes mycket god och den blir bättre för varje dag. För varje år som går kommer prognosen att bli bättre och de som lever och insjuknar idag kan se fram emot ytterligare förbättringar i livslängd och livskvalitet, säger Araz Rawshani.

Diabetesförbundet och Diabetesfonden arbetar dagligen för att främja forskning och för att alla patienter ska få tillgång till de senaste tekniska hjälpmedlen och medicinerna.
− Att personer med diabetes lever kortare är i sig inte nytt för oss. Vårt fokus ligger på att se till att alla som har diabetes får bästa möjliga behandling och att det kommer in så mycket pengar till diabetesforskning som möjligt. Väldigt mycket positivt har hänt bara de senaste åren vad gäller tekniska hjälpmedel och nya effektiva mediciner, vilket också ger förutsättningar för ett längre liv med färre risker för komplikationer. Vi arbetar stenhårt för att se till att alla personer med diabetes ska ha samma tillgång till effektivast möjliga behandling, säger Cajsa Lindberg.

Alla nyheter