Bli medlem Ge gåva

Maria nekades VAB vid inskolning

21 februari 2016

Maria Albertsson är en av de föräldrar som drabbats av Försäkringskassans nya tuffare tolkning av reglerna för VAB. När dottern började i förskoleklass avslogs Marias ansökan om ersättning för de veckor det tog att utbilda resursperson och lärare. Sedan följde en lång kamp med myndigheterna.– Jag är jättebesviken, arg och ledsen då Försäkringskassan påstår att hon inte är sjuk.

I augusti 2014 fick Maria Albertssons då fyraåriga dotter Wilma sin diagnos. Det var en stor omställning som även innebar oro för att släppa sitt barn till andra vuxna under vardagarna. Men tid gavs för att lära upp en resursperson samt övrig berörd personal på förskolan, och det var inga tveksamheter kring ersättningen från Försäkringskassan.

Problemen började när Wilma hösten 2015 skulle börja i förskoleklass. Ny resursperson, nya lärare och ny fritidspersonal. Dessutom har Wilma snabbt svängande värden och behöver noggrann övervakning. Maria insåg att det var en stor uppgift att utbilda alla inblandade och började redan två veckor innan skolstart med att lära upp resurs och fritidspersonal.

– Vi tänkte att vi skulle göra en bra inskolning och börja i god tid. Efter 14 dagar, på fredagen, skickade jag sedan in ansökan om VAB. Redan på måndagen fick jag svar att jag inte beviljades någon ersättning, säger Maria. 

När den första chocken efter avslaget lagt sig så skrev Maria ett långt brev till Försäkringskassan där hon förklarade att dottern är sjuk och kräver konstant tillsyn samt att vistelsen under de två första veckorna på fritids krävt hennes vård. Hon har skickat in läkarintyg och suttit i många timmars telefonsamtal med flera olika handläggare, men det har inte påverkat Försäkringskassans beslut.

Maria var även med sin dotter i skolan de första två veckorna, vilket var nödvändigt för att utbilda lärare och resursperson kring pump, blodsockermätare och kolhydraträkning. Wilma hade haft en jobbig debutperiod och enligt Maria var det nödvändigt för henne att få känna sig trygg med alla nya rutiner och verksamheter på skolan. Dessutom behövde hon få knyta an till ny resurs, lärare och kamrater.
Inte heller för dessa två veckor beviljades hon ersättning då kassan ansåg att huvudsyftet varit att utbilda personal.

– Ändå skrev jag att jag vårdat mitt kroniskt sjuka barn, och hade bra underlag med läkarintyg. Men Försäkringskassan ansåg inte att hon var sjuk. Jag fick kämpa. Till slut erkände de att det finns hål och glapp i försäkringen. Man får gå utan ersättning och ta tjänstledigt eller använda semesterdagar.

Problemen med VAB har fortsatt även efter inskolningen. En dag åkte all berörd personal till lasarettet i Falun för att få utbildning av diabetesteamet. Det fanns ingen diabeteskunnig kvar på skolan som kunde hjälpa Wilma. Men Försäkringskassan nekade Maria ersättning.
Hon tycker att situationen är absurd och ser ingen lösning på problemet.

– Det är en konstant oro, och det är väldigt jobbigt för både barn och föräldrar. Det handlar ju om många år framöver som vi förväntas göra det här utan ersättning när personal byts ut eller inte finns på plats. Det är klart att det inte känns bra. Det är otryggt och man blir jättebesviken på systemet.

Maria känner att hon har gjort allt som står i hennes makt som förälder för att försöka framföra sitt budskap till Försäkringskassan, och hon hoppas att fler ska engagera sig och försöka påverka.

– Jag har tänkt ta kontakt med Diabetesförbundet. Ensam kan jag inte göra mer. Jag har läst och förstått att det är många föräldrar som drabbats. Jag undrar vem som har ansvar för att sätta barnet i fokus så att det känner sig tryggt i att veta att den som ska hjälpa till kan sina saker. För stress och oro påverkar blodsockret och barnets vardag. Så det här är viktigt för att se till att barnen ska ha någon chans i skolan, menar Maria.

– Den tid och energi jag har lagt ned på det här finns egentligen inte. Jag har ju ett kroniskt sjukt barn med obotlig typ 1-diabetes att ta hand om, avslutar Maria Albertsson.

Text: Staffan Ohlson

fotnot: Efter ytterligare kamp beviljades Maria ersättning för de två veckor hon varit med vid skolstart. Men inte för att Wilma har diabetes, utan på grund av att hon ansågs må dåligt på grund av oro. Avslagsbeslutet gällande de två veckorna på fritids står fast.

Fakta/bakgrund

- Försäkringskassan har gjort ett ställningstagande som innebär att tillfällig föräldrapenning, så kallad VAB, inte ska beviljas när skolan är stängd eller om diabeteskunnig ordinarie personal i skola eller förskola är sjuk eller borta av andra anledningar. Barnets sjukdom ska vara den direkta anledningen till att föräldrar avstår från att arbeta, annars beviljas inte någon ersättning.
- Flera föräldrar har hört av sig till förbundet om de problem som uppstått liknande de som beskrivs i artikeln. Även diabetesmottagningarna har fått förfrågningar från föräldrar om hur de ska lösa upplärningen av skolpersonal om de inte beviljas ersättning.
- Försäkringskassans synpunkter samt en kommentar av förbundsordförande Fredrik Löndahl finns att läsa i en nyhetsartikel som publicerades i Diabetes nr 6/15. Artikeln finns även tillgänglig på www.diabetes.se.

Alla nyheter