Bli medlem Ge gåva

Lägre blodsocker och mer jämlik vård

12 april 2016

Svenska barn och ungdomar med diabetes får allt lägre blodsockervärden. Dessutom har spridningen mellan värdena på klinikerna minskat.

Statistik från det nationella kvalitetsregistret SWEDIABKIDS visar att HbA1c-nivåerna för unga upp till 18 år fortsätter att sjunka. Så sent som 2009 var medelvärdet 63 mmol/mol. Nu ligger det nära 57, vilket också är det nationella målvärdet i Sverige.

– Det positiva är att blodsockervärdena sjunkit utan att vi haft en samtidig ökning av allvarliga rapporterade hypoglykemier. Vi var oroliga för det, men det har visat sig vara obefogat, säger Karin Åkesson, registerhållare på SWEDIABKIDS.

Positivt är också att spridningen av HbA1c-värdena runt om på landets kliniker minskat, vilket innebär att vården blivit mer jämlik. Statistiken visar även att fler och fler unga får insulinpump, vilket leder till bättre behandlingsresultat.

– Barnen har betydligt större möjligheter att ligga bra i blodsocker under skol- eller förskoledagen, om man jämför med för ett antal år sedan. Då var det inte ovanligt att barn inte tog insulindoser där över huvud taget, säger Karin Åkesson.

Text: Staffan Ohlson

Alla nyheter