Bli medlem Ge gåva

Kan du inte skicka in ditt läkarintyg i tid?

30 mars 2020

Transportstyrelsen öppnar upp för anstånd med läkarintyg på grund av situationen med coronaviruset.

Många personer med diabetes har ett förbehåll för sitt körkort som innebär att man ska lämna in intyg som skrivs av diabetesläkare samt ögonläkare. Just nu är trycket stort på vården i hela världen. Här i Sverige innebär det bland annat att planerade operationer och läkarbesök ställs in. För oss med diabetes innebär detta att vi inte har möjlighet att träffa vår läkare eller sköterska på inplanerade tider och vi kan därför ha svårt att få de läkarintyg som krävs i tid.

Med anledning av detta har Svenska Diabetesförbundet skickat en skrivelse till Transportstyrelsen, som delar vår bild att vården inte bör belastas i onödan under dessa tider. Därför kommer Transportstyrelsen vara generösa med anstånd i de fall där det finns skäl för det. Om du inte kan skicka in ditt läkarintyg i tid på grund av situationen med Coronaviruset ska du kontakta Transportstyrelsen, antingen via deras kontaktformulär, deras växel eller genom att kontakta din handläggare direkt. Du hittar mer information på Transportstyrelsens hemsida: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/har-korkort/korkort-med-villkor/

Alla nyheter