Bli medlem Ge gåva

Jönköping först ut med diabeteskonsulent

4 september 2017

Region Jönköpings län blir först i landet att anställa en diabeteskonsulent som ska hjälpa föräldrar att utbilda och informera skolpersonal.

− Äntligen. Det här har vi arbetat för i flera år. Nu vill vi se att fler landsting följer Jönköpings exempel, säger förbundsdirektör Cecilia Gomez.

Under hösten tillträder den nya diabeteskonsulenten en tjänst på 40%. Det blir en resurs för både föräldrar och personal för att öka tryggheten i skolan. Tjänsten är resultatet av ett arvfondsprojekt som Diabetesförbundet drev i Jönköping 2010-2012. En halvtidsanställd diabeteskonsulent besökte samtliga förskolor och skolor där barn diagnostiserats, informerade personalen och såg till att en egenvårdsplan upprättades. Utvärderingen visade att alla inblandade upplevde det som mycket positivt och att kunskap och trygghet ökade.

Diabeteskonsulenten kommer att fungera som en länk mellan sjukvården och skolorna. Maria Ekelund är verksamhetschef på barn- och ungdomskliniken på Länssjukhuset Ryhov och välkomnar att Region Jönköpings län nu valt att satsa på en konsulent.
− Det här är något som vi på barnkliniken velat väldigt länge. Det finns stora behov av ökat stöd och mer kunskap ute i skolor och förskolor. Diabetesvården har utvecklats med bland annat ny teknik och kolhydraträkning och det ställs höga krav på personalen i barnens omgivning. Det här kan öka kvaliteten i skolan och avlasta föräldrarna, säger Maria Ekelund som fått många positiva reaktioner på nyheten.

Alla nyheter