Bli medlem Ge gåva

Från handikappersättning och vårdbidrag till merkostnadsersättning - ISF

28 april 2023

En granskning av de reformerade stöden till personer med funktionsnedsättning.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på uppdrag av regeringen granskat reformen som bland annat innebär att handikappersättning och vårdbidrag har ersatts av merkostnadsersättning. Merkostnadsersättning är en förmån som riktar sig till personer som har extra kostnader på grund av sin egen eller sitt barns funktionsnedsättning. Granskningen visar att regelverket har blivit tydligare efter reformen, men att det är svårt för många som ansöker att förstå vad en merkostnad är. Cirka 50 procent av de vuxna som ansöker för egen del och över 90 procent av föräldrarna som ansöker för sina barn får avslag på sin ansökan om merkostnadsersättning

- Det är milt sagt problematiskt att drygt 90 % av föräldrar som ansöker om merkostnadsersättning får avslag. Vi vill att fler typer av kostnader ska ingå i merkostnadsersättningen vilket i sin tur skulle leda till att fler föräldrar beviljas ersättning, säger Emma Skepp, sakkunnig i barn- och föräldrafrågor Svenska Diabetesförbundet.

Läs rapporten här.

Alla nyheter