Bli medlem Ge gåva

Hur påverkas människor med diabetes av pandemin

19 mars 2021

Diabetes har pekats ut som en riskfaktor för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Forskare undersöker nu hur personer med diabetes typ 1 och typ 2 mår under coronapandemin, både fysiskt och psykiskt.

– En fara med att bli utpekad som riskgrupp är att människor inte vågar söka vård eftersom de uppmanas att isolera sig. Följden kan då bli att de i högre utsträckning riskerar att drabbas av diabeteskomplikationer, säger Johan Jendle, professor i medicin och diabetesforskare vid Örebro universitet, som leder forskningen.
I studien ingår 3 000 personer som har typ 1- eller typ 2-diabetes i regionerna Örebro, Värmland och Dalarna. Lika många personer utan diabetes utgör en kontrollgrupp.
Deltagarna ska dels ta ett blodprov för att se om de har varit smittade av covid-19, dels svara på enkäter om sin psykiska hälsa, om oro, depression och livskvalitet.
– Många far illa av att tvingas isolera sig. Vi vill ta reda på hur de agerar och hur de mår, säger Johan Jendle.

ATT MÄNNISKOR MED diabetes löper hög risk att bli allvarligt sjuka av coronaviruset stämmer inte helt, förklarar han:
– Gruppen är väldigt heterogen. Det finns till och med studier som visar att typ 1-diabetes kan skydda mot att bli infekterad av coronavirus. Men faktorer som övervikt och högt blodtryck, som förknippas mer med typ 2-diabetes, är sannolikt betydelsefulla riskfaktorer, säger han.
Det är första gången en coronastudie omfattar människor utanför storstadsområdena, enligt universitetet. Preliminära resultat förväntas vara klara efter sommaren.
– När det finns ett vaccin skulle vi vilja följa gruppen för att skaffa kunskap inför kommande pandemier. För de lär komma, säger Johan Jendle.

Ur Allt om Diabetes 1/21
Text: Fredrik Hed
Foto: Örebro Universitet
Källa: Örebro Universitet

Alla nyheter