Bli medlem Ge gåva

Hur påverkar Covid-19 människor med diabetes?

3 september 2020

Svenska Diabetesförbundet är, som enda svenska patientorganisation, medlem i Internationella Diabetesfederationen (IDF). IDF arbetar för att på olika sätt påverka uppmärksamma och förbättra situationen för personer med diabetes i hela världen, ett arbete vi stöttar bland annat genom vårt medlemskap.

För närvarande håller IDF Europa på att undersöka hur stor påverkan Covid-19 har på människor med diabetes, med syftet att bland annat utnyttja lärdomar och erfarenheter från pandemin för att främja starkare sjukvårdssystem för människor med diabetes. Pandemin har haft, och har fortfarande, stor påverkan på oss alla med restriktiva åtgärder för att få minska smittan. Detta har inneburit förändrade levnadsförhållanden och kanske till och med otillräcklig tillgång på vård för många människor. Pandemin har belyst svagheter i hälso- och sjukvårdssystem i hela Europa och lärdomar måste nu dras för att börja bygga en starkare sjukvård.

Som medlemsorganisation i IDF Europa är vi med och bidrar till datainsamlingen till deras studie. Här behöver vi din hjälp. Genom att fylla i enkäten som finns länkad nedan hjälper du till att informera om hur människor med diabetes har påverkats av Covid-19. Enkäten är helt anonym och kommer att behandlas i enlighet med GDPR-reglerna.

Till enkäten: 

https://sv.surveymonkey.com/r/KGXD93D

Alla nyheter