Bli medlem Ge gåva

Fortsatt stopp för VAB

18 januari 2017

Högsta förvaltningsdomstolen ger Försäkringskassan rätt i sin strikta tolkning av VAB-reglerna. Därmed är vägen tills vidare stängd för föräldrar att få ekonomisk ersättning för att utbilda skolpersonal kring sitt barns diabetes vid till exempel byte av skola. Diabetesförbundet uppvaktar nu socialförsäkringsminister Annika Strandhäll med en skrivelse och ber om ett möte.

Fallet med föräldrarna till en allergisk pojke som nekades VAB, då kommunen under två sommarveckor inte kunde erbjuda allergianpassad förskola, har nu avgjorts i högsta instans. Rätten ansåg inte att den kroniska sjukdomen var den direkta orsaken till att barnet hölls hemma. Då domstolen valde att gå på Försäkringskassans tolkning av lagen så får det negativa konsekvenser för alla barn med kroniska sjukdomar.

Det var när Försäkringskassan hösten 2015 skärpte sin tolkning av reglerna för VAB som problemen började. Många föräldrar har hört av sig till förbundet och berättat om den desperata situation som uppstår då de tvingas ta tjänstledigt, eller använda semesterdagar, för att kunna vara på plats och utbilda personalen om hur deras barns diabetes ska skötas. Situationen uppstår till exempel vid byte av skola eller personal.

Diabetesförbundet arbetar för att hitta en lösning, och har uppvaktat politiker och tjänstemän för att visa på det allvarliga läge som uppstått för diabetesfamiljerna. Det handlar om rätten att få gå i skolan på lika villkor som andra barn.

Kontaktdagar

När ärendet avgjorts i högsta instans och Försäkringskassans strikta regeltolkning gäller, så återstår att fortsätta påverka politiker och makthavare för att få till stånd en lösning. Förbundet skickar nu ett brev till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och ber om ett möte för att diskutera möjliga lösningar på problemet.
– Diabetesförbundet kommer att arbeta brett med frågan med sikte på införande av kontaktdagar för föräldrar till barn med allvarliga sjukdomar, men också genom att uppvakta Sveriges Kommuner och Landsting som kan ta fram generella riktlinjer och rekommendationer kring hur föräldrar ska ersättas, säger förbundsordförande Fredrik Löndahl.
– Domen från HFD innebär att ett stort ansvar läggs på kommunerna och enskilda skolor. Men vi får inte glömma att det handlar om barn och deras rätt till skolgång och ett vanligt liv, som alla andra.

Text: Staffan Ohlson

Läs mer om VAB-frågan nedan.

Alla nyheter